work opportunities

The Role: The Programme Administrative Officer ensures the effective and efficient support of the administrative process of the assigned programmes. Internal Job Grade: E1 Contract: Fixed term, 1 year with possible extension Reporting to: Programme Manager Location: Vietnam office in Hanoi Key...
Chủ đề hội thảo: Hội thảo hoan nghênh các bài viết liên quan đến bất kỳ nhưng không giới hạn trong các chủ đề nào dưới đây: I. TỔNG QUAN VỀ RỪNG NGẬP MẶN Vai trò của rừng ngập mặn đối với biến đổi khí hậu; Vai trò của rừng ngập mặn đối với phát triển bền vững; Các vấn đề về bảo vệ và phát triển...
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Nhóm tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhân viên của LIGHT và các đối tác dự án, các đầu mối thực địa tại Hải Phòng và HCM để nghiên cứu các tài liệu hiện có của dự án, phỏng vấn người tham gia, thực hiện dự án và tài liệu hóa các thông tin thu nhận được thành các nội dung nêu...
Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam (SFV - Export) TÓM TẮT Hoạt động: Tuyển tư vấn xây dựng hồ sơ kỹ thuật số cho doanh nghiệp trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam và triển khai chiến lược marketing Vị trí: Chuyên gia tư vấn xây...
Technical Service for Learning, Documentation, and Communication for Vietnam Fair for All project of Oxfam in Vietnam (VN F4A) Objectives: To identify specific learning, documentation, and communication needs of the partners and CBOs who engaged in the VN F4A project relating but not limited to...
DỰ ÁN: Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam PHẠM VI CÔNG VIỆC: Nhóm tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhân viên của LIGHT và các đối tác dự án, các đầu mối thực địa tại Hải Phòng và HCM để nghiên cứu các tài liệu hiện có của dự án, phỏng vấn...
Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam (SFV - Export) TÓM TẮT Hoạt động: Tuyển tư vấn xây dựng hồ sơ kỹ thuật số cho doanh nghiệp trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam và triển khai chiến lược marketing Vị trí: Chuyên gia tư vấn xây...
Các sản phẩm cần bàn giao Một bộ công cụ khảo sát, gồm các câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc với các đối tượng khác nhau, các câu hỏi định hướng cho thảo luận nhóm (nếu có) hoặc bảng hỏi. Một báo cáo khảo sát với độ dài không quá 20 trang (chưa bao gồm phụ lục) phản ánh kết quả khảo sát, trong đó nêu...
Objectives To enhance the capacity of CSOs and local community groups in monitoring and conducting a gender impact assessment of the mining sector in Vietnam. Scope of work Capacity building for the communities in mining, the public right to participate in the mining sector (training + coaching)...
OBJECTIVES The overall objective of the assignment is to review and update the value chain performance focusing on the inclusiveness aspect of the clam and bamboo value chains in Vietnam, particularly in 5 project provinces. The followings are specific objectives: · Update and map out key actors...

Pages

Subscribe to RSS - work opportunities