work opportunities

Nội dung công việc: Đánh giá Năng lực cung ứng của Việt Nam ( diện tích, sản lượng): Rau, Quả , Sản phẩm chế biến, gia vi Chuỗi giá trị rau quả xuất khẩu của Việt Nam (khâu đầu vào, khâu sản xuất, thu mua chế biến thương mại) Tổng hợp thông tin về các quy định...
Nội dung công việc: Tổng hợp thông tin về thị trường EU gồm những số liệu sau: Tình hình xuất nhập khẩu ngành hàng rau quả, gia vị Việt Nam –EU giai đoạn 2012 -2021 ; Thị hiếu, xu hướng tiêu dùng rau quả của TT EU Dự báo triển vọng ngành hàng rau quả, gia vị TT EU...
The Role: The Programme Administrative Officer ensures the effective and efficient support of the administrative process of the assigned programmes. Internal Job Grade: E1 Contract: Fixed term, 1 year with possible extension Reporting to: Programme Manager Location: Vietnam office in Hanoi Key...
Mục tiêu chung của chương trình tập huấn và đào tạo là nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc, và các thành viên nòng cốt của các tổ nhóm, HTX nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về sản xuất bền vững, kỹ năng quản trị tổ chức, phát triển ý tưởng...
The Role To ensure effective delivery of Oxfam Humanitarian and Resilience strategy and related projects through provision of well implementation and coordination in close co-operation with key actors to achieve policy, attitude and practice change towards improved emergency preparedness, response...
The Role To ensure effective delivery of the livelihood projects through provision of high quality overall management of project cycle from designing, planning, implementation, monitoring & evaluation, to documentation of project results and learning. Contract: Fixed term, 1 year with possible...
Sản phẩm của tư vấn Nhóm tư vấn nộp cho GFCD các sản phẩm cụ thể sau đây Thiết kế Nghiên cứu & Kế hoạch thực hiện nghiên cứu Bộ công cụ phỏng vấn sâu các bên liên quan Báo cáo nghiên cứu không quá 40 trang Bài trình bày các phát hiện của nghiên cứu Tiêu chí nghiệm thu sản phẩm Hoàn thành các...
Nội dung công việc: Tư vấn/nhóm tư vấn sẽ được yêu cầu: Tiến hành đánh giá dựa trên các thông tin sẵn có để hiểu các mục tiêu, thể lệ tham dự cuộc thi; Phát triển kế hoạch làm việc, bao gồm đề xuất ý tưởng, kịch bản video, …; Thực hiện lên ý tưởng & dựng clip animation theo kế hoạch đã được...
Oxfam in Vietnam and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) jointly implement the project "Enhancing the Export Competitiveness of Vietnamese Small and Medium Enterprises in Spice, Fruit and Vegetable Sub-Sectors" (short title: SFV-Export), which is funded by the European Union (EU),...
Mục đích của video Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về công nghệ VCBG, lợi ích của việc áp dụng công nghệ VCBG trong chế biến nông sản, thực phẩm, từ đó góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp chế biến nông sản nhỏ và siêu nhỏ áp dụng công nghệ VCBG Hướng dẫn trực quan, ngắn gọn và dễ hiểu về...

Pages

Subscribe to RSS - work opportunities