Features

On July 1, 2017, Vietnam officially graduated from the International Development Association (IDA). In one sense, IDA graduation is good news for a country, because it signals that significant economic growth has occurred. However, the loss of access to concessional financing can...

Deadly floods and landslides have already killed 300 people and forced over 12 million more from their homes, as the disaster continues to rip through South Asia. During the past few days, India, Nepal and...

Nếu tất cả công việc chăm sóc do phụ nữ đang thực hiện không lương trên toàn cầu được chuyển cho một công ty đảm nhận thì công ty này sẽ có doanh thu hàng năm là 10 ngàn tỉ đô la - gấp 43 lần doanh thu của Apple. (Trích từ báo cáo của Oxfam, tháng 1 năm 2019). Việt Nam đã cam kết đạt được Mục tiêu...