Features

Ứng dụng “Rice Hero” đơn giản hóa quá trình thu thập, đo mức phát thải ở quy mô hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp. Người dùng chỉ cần cung cấp thông tin đầu vào cơ bản trong quá trình canh tác, thu hoạch và chế biến lúa, ứng dụng sẽ tính toán lượng phát thải hiện tại, và đề xuất các giải pháp giảm...
Gần 1.000ha rừng lùng do 212 hộ dân huyện Quế Phong (Nghệ An) trồng và khai thác vừa được cấp chứng chỉ FSC - chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đây là địa phương đầu tiên của Nghệ An trong quản lý rừng nói chung và ngành tre nói riêng.
Rừng lùng bạt ngàn ở vùng miền núi Quế Phong, Nghệ An là sinh kế chính của nhiều gia đình. Người dân nơi đây coi cây lùng như “cây ATM”, cần tiền là vào rừng chặt xuống đem bán cho thương lái.