Features

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

(Phỏng vấn với Thời báo Tài chính Việt Nam) Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 là một chiến lược đúng đắn để đảm bảo nguồn tài chính rất lớn cần thiết cho việc tiêm vắc-xin,đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào Chính phủ và ngân sách nhà nước. Công khai, minh bạch là chìa khóa quan trọng nhất để huy động...

FFV relies on the International Fair Finance Guidelines (FFGI) assessment methodology that has been jointly developed by Profundo and Fair Finance International to analyse the alignment of publicly disclosed policies of 10 commercial banks in Vietnam with ESG criteria. This...