Features

Ban Thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả xét duyệt tài trợ lần thứ nhất. Đợt kêu gọi nộp đề xuất sáng kiến tư pháp lần thứ nhất với chủ đề bình đẳng giới và gia đình, Ban Thư ký Quỹ JIFF đã nhận được 60...
Dear colleagues and partners, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Vietnam is pleased to inform you that a new Call for Proposals has been opened for Vietnamese Civil Society Organisations (CSOs).
Nếu tất cả công việc chăm sóc do phụ nữ đang thực hiện không lương trên toàn cầu được chuyển cho một công ty đảm nhận thì công ty này sẽ có doanh thu hàng năm là 10 ngàn tỉ đô la - gấp 43 lần doanh thu của Apple. (Trích từ báo cáo của Oxfam, tháng 1 năm 2019). Việt Nam đã cam kết đạt được Mục tiêu...