work opportunities

NHIỆM VỤ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN: Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng tài liệu tập huấn (bao gồm: Chương trình tập huấn, Kế hoạch bài giảng, Tài liệu phát tay cho học viên, Hướng dẫn thực hiện sau đào tạo dành cho học viên; Đánh giá trước và sau tập huấn…) Triển khai khóa tập...
Objectives : To understand about the practice of responsible business in terms of labour standards in the mining sector in Vietnam Scope of work Conduct a case study to examine the practice of responsible business in terms of labour standards in the mining sector Organise consultation workshops...
Objectives The main purposes of this technical partnership/consultancy are: To identify specific learning and communication needs of the partners and CBOs who engaged in the VN F4A project relating but not limited to capacity strengthening, civic space, (PS) influencing and women’s economic...
Scope of work Conduct a case study on the perception of gender equality in the mining sector Organise consultation workshops Write a report after the task completed Attend monthly mentoring sessions and learning events Outputs/ outcomes One research proposal with clear methodology and data...
Nội dung công việc Tư vấn/nhóm tư vấn sẽ được yêu cầu: Tiến hành đánh giá dựa trên các tư liệu sẵn có để hiểu các mục tiêu, yêu cầu của tổ chức; Nghiên cứu & nắm rõ bộ nhận diện thương hiệu của tổ chức; Phát triển kế hoạch làm việc bao gồm đề xuất ý tưởng, lên thiết kế và hoàn thiện các sản...
Starting time: August 2022 Location: Hanoi, Vietnam with occasional travel to project areas Report to: Programme Manager Allowance: VND3,000,000/month, plus lunch allowance and accident insurance KEY RESPONSIBILITIES Support documentation activities, namely, application of digital technology for...
The Role Oxfam in Vietnam is seeking a motivated fresh graduate to fill in the position of Communication Intern. The intern will work under line management of the Communications and Media Senior Advisor in close collaboration with other members of the Communications team, to provide support in...
Scope of work The consultancy organization will work with FFV in coming up with and implementing initiatives of Sustainable Finance for communities, companies, organizations including the following tasks: Conduct a study on perceptions of the mass media of Sustainable Development and Sustainable...
1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN: 1.1. Phạm vi công việc: Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể và cam kết thời hạn bàn giao; Tư vấn lên ý tưởng và thiết kế trang web, bao gồm giao diện, tính năng và các yếu tố khác nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án; Tư vấn kết nối với các nền tảng sẵn có (nếu phù...
Yêu cầu đầu ra của hoạt động Demo Các bộ bản vẽ thiết kế nguyên mẫu cho thiết bị VCBG cấp nhiệt cho sấy các loại nông sản và hoa quả có vỏ (như lúa, ngô, lạc, vải, nhãn); Bộ bản vẽ và tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh phục vụ chế tạo, lắp đặt, điều...

Pages

Subscribe to RSS - work opportunities