work opportunities

Nội dung và Phạm vi công việc. Tư vấn/nhóm tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện một số nội dung công việc như sau: Nghiên cứu văn kiện dự án và thảo luận với bộ phận quản lý dự án của CCS về các nội dung công việc bao gồm phương pháp làm việc, tiến...
Key Responsibilities and Accountabilities Implement recruitment standards including advertising in Oxfam Success Factors Recruitment Website and other networks, inviting candidates and coordinate for writing test and interviews, informing candidates about the result of interview, conducting salary...
Oxfam in Vietnam (OiV) proposes exploring the idea of employing innovative digital technology to help the Government of Vietnam to develop and pilot an app based on Monitoring, Reporting and Verification (MRV), namely Rice Hero, for rice sector. This MRV system will be piloting by OiV and...
To promote women’s economic empowerment, inclusive business and climate resilience for marginalised community in shrimp and rice value chains, a 5-year project (2018-2023) named “Gender Transformative & Responsible Agribusiness Investments (GRAISEA) in South-East Asia has been being implemented...
Key responsibilities: Analyse the financial aspects of funding applications, financial and operational reports and financial audits of Oxfam counterparts for the sake of a proper accountability and transparency; work with SPFO to ensure coherence and compliance across all major donor requirements;...
Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng của người lao động hướng đến việc làm thỏa đáng” là một sáng kiến tiên phong của Oxfam tại Việt Nam và các đối tác bao gồm Công ty SANTA, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống LIFE, và Viện Công nhân Công đoàn nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua các thách thức...
Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Trường Xuân, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đảm bảo thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành. Nhiệm vụ chung của tư vấn: Làm việc...
Oxfam in Vietnam would like to hire a consultant team to assess deeply the situation of local rice seed conservation and production in Vietnam. The study result will provide insight information for agriculture policy makers and relevant stakeholders i.e. rice producers, private sector/enterprises,...
Key Responsibilities and Accountabilities Provide support as requested in preparation for program documentation and correspondence in the framework of the project cycle of Oxfam in Vietnam or requirements of the back donor; Arrange and monitor the (administrative) processes of the programs in line...
D ự án GRAISEA 2 đã và đang cùng nông dân tìm ra những phương thức phù hợp để thúc đẩy việc sử lý rơm rạ sau thu hoạch, một trong những giải pháp được đề xuất là sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu giấy/bao bì. Do vậy, dự án đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn để tiến hành nghiên cứu tính khả thi của việc...

Pages

Subscribe to RSS - work opportunities