VCBG

At the Mekong Startup 2022 forum themed "Modern, circular, low-emission agriculture" in Dong Thap recently, biomass gasification technology (VCBG) was introduced and demonstrated as a solution. clean, sustainable, and low-emission energy for agriculture by Oxfam and its partners.
The benefits of VCBG technology have received a lot of interest from cooperatives and small businesses at the workshop "Introduction of volumetric continuous biomass gasification technology - Turning waste into energy in tea production and processing” on the morning of April 26.
In the past 2 workshops of introducing and planning the project "Biomass gasification technology - Sustainable Energy Solution for Agri-Food Processing and Waste Management in Rural Areas of Vietnam (BEST)", volumetric continuous biomass gasification technology (VCBG) is of great interest to the...
Tea is one of the vital agricultural industries in Thai Nguyen. However, the process of drying tea raises many concerns about its negative impact on the environment and the health of producers. On the other hand, a large amount of waste from agroforestry production is a potential, but currently...
Chè là một trong những ngành hàng nông nghiệp trọng điểm tại tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên quá trình sao chế chè khô đang gây lo lắng về tác động xấu tới môi trường lẫn sức khoẻ của người sản xuất. Mặt khác, một khối lượng lớn phế thải từ quá trình sản xuất nông lâm nghiệp là nguồn nhiên liệu tiềm...
Thái Nguyên – Hôm nay 10/11, Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) và các đối tác tổ chức hội thảo khởi động dự án “Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam” (BEST), do liên...
Subscribe to RSS - VCBG