Innovative technology to reduce emissions for Vietnamese agriculture

At the Mekong Startup 2022 forum themed "Modern, circular, low-emission agriculture" in Dong Thap recently, biomass gasification technology (VCBG) was introduced and demonstrated as a clean, sustainable, and low-emission energy solution for agriculture by Oxfam and its partners.

Biomass gasification technology exhibition booth of Oxfam and partners CCS at the Mekong Startup 2022 forum.

Smokeless combustion technology and the ability to utilize agricultural and forestry waste as input fuel are the two most special features of VCBG technology, contributing to reducing environmental pollution and ensuring the health of workers. In addition, the design which allows fuel to be put in continuously, safely, and simply is another feature that caught the interest of startups visiting the booth.

Startup Sokfarm is very interested in Biomass Gasification technology

The technology has received much attention from startups and policymakers at the forum. The Minister of Agriculture and Rural Development has suggested that the VCBG technology should be explored and applied quickly by businesses, such as Loc Troi, to solve waste products from the rice industry while reducing greenhouse gas emissions.

Deputy Prime Minister Vu Duc Dam highly support biomass gasification technology in efforts to develop green agriculture - reduce emissions in Vietnam. Photo: VnExpress

The reuse of biomass to generate heat for agricultural product processing will make a positive contribution to promoting the circular economy in Vietnam.

Live demonstration of how to operate a residential biomass gasifier (left) and a biomass gasifier applied in production (right)

----------

Biomass gasification technology is developed by the Center for Research and Consulting for Innovation and Sustainable Development (CCS), under the project "Biomass gasification technology – Sustainable Energy Solution for Agri-Food Processing and Waste Management in Rural Areas of Vietnam (BEST)", funded by the European Union, implemented by Oxfam in Vietnam and CCS in the northern mountainous provinces: https://khihoasinhkhoi.com/home

 

Công nghệ sáng tạo, giảm phát thải cho Nông nghiệp Việt Nam
Tại diễn đàn Mekong Startup 2022 chủ đề “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp” ở Đồng Tháp vừa qua, Oxfam và đối tác đã giới thiệu và trình diễn công nghệ khí hóa sinh khối (VCBG) như một giải pháp năng lượng sạch, bền vững và phát thải thấp cho ngành nông nghiệp.

Gian triển lãm công nghệ Khí hóa sinh khối của Oxfam và đối tác CCS tại diễn đàn Mekong Startup 2022

Điểm đặc biệt ở VCBG là công nghệ đốt không khói bụi và khả năng tận dụng phế phẩm nông lâm nghiệp làm nhiên liệu đầu vào, giúp giảm ô nhiễm môi trường và bảo đảm sức khoẻ cho người lao động. Ngoài ra, các startup tới thăm gian trình diễn cũng bày tỏ sự thích thú với thiết kế của bếp cho phép người dùng mở cửa bếp và đưa nhiên liệu vào trong liên tục, an toàn, đơn giản.

Các startup tham quan gian triển lãm Khí hóa sinh khối

Công nghệ đã nhận được nhiều sự quan tâm của các startup và nhà hoạch định chính sách tại diễn đàn. Bộ trưởng bộ NNPTNT đã gợi ý các doanh nghiệp, đơn cử như Lộc Trời, nên nhanh chóng nghiên cứu áp dụng công nghệ VCBG nhằm xử lý phế phẩm từ ngành lúa để giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Phó bí thư, chủ tịch tỉnh Đồng Tháp tham quan gian triển lãm khí hóa sinh khối

Việc tái sử dụng sinh khối để tạo ra nhiệt phục vụ hoạt động chế biến nông sản sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Trình diễn trực tiếp cách vận hành bếp Khí hóa sinh khối dân sinh 

----------

Công nghệ khí hóa sinh khối được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS), thuộc dự án “Công nghệ khí hóa sinh khối - Giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến thực phẩm nông nghiệp và quản lý chất thải ở nông thôn Việt Nam (BEST). Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ, thực hiện bởi Oxfam tại Việt Nam và CCS tại các tỉnh vùng núi phía Bắc: https://khihoasinhkhoi.com/home