JIFF

The information seminar on the 4th Call of the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF) was held with over 50 participants from the Ministry of Justice, the Ministry of Home Affairs, law firms, law offices, universities, social organizations, and socio-political organizations on the morning of...
Đợt tài trợ lần thứ 4 có chủ đề: Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo.
Five women gathered at the cultural house with loud laughter. Their clothes remained dirty due to work in the fields and gardens. Their hard and rough hands, a result of their back-breaking work, were hurriedly holding a pen and taking notes with a guffaw.
“There are times when I was not allowed to go into households having domestic violence at all. Then, I decided to slowly ask about their economy, job, and health first and ask about their family later on. At first, they didn't welcome me, however, as they saw that I had no hint of mercenary yet...
Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện cần giờ, TP. HCM" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ và là một trong hai hợp phần của dự án “...
Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện cần giờ, TP. HCM" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ và là một trong hai hợp phần của dự án “...
Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện cần giờ, TP. HCM" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ và là một trong hai hợp phần của dự án “...
Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện cần giờ, TP. HCM" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ và là một trong hai hợp phần của dự án “...
Con đường đi từ trung tâm huyện Lạc Sơn vào Xóm Trắng Đồi, xã Yên Phú ghé ngang qua những cánh đồng ngô. Những viên đá tảng nằm điểm xuyết trong bức tranh đồi núi trập trùng. Năm gười phụ nữ tập trung tại nhà văn hóa cùng tiếng cười vang lên rộn ràng...
Dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF), Liên Minh Châu Âu tài trợ thông qua dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư...

Pages

Subscribe to RSS - JIFF