inequality

New index shows governments worldwide stoked an inequality explosion during COVID-19 pandemic. Half of the poorest countries saw health spendings drop despite the pandemic, while 95 percent of all countries froze or even lowered taxes on rich people and corporates
Chỉ số mới cho thấy các chính phủ trên toàn thế giới đã khiến bất bình đẳng bùng nổ trong đại dịch COVID-19. Một nửa số quốc gia nghèo nhất đã cắt giảm chi tiêu cho y tế trong đại dịch, và 95% quốc gia trong báo cáo đã không tăng thuế, hoặc thậm chí đã giảm thuế, đối với nhóm người giàu và các tập...
The Commitment to Reducing Inequality (CRI) is a ranking of 161 governments worldwide on the extent to which they are taking steps to reduce inequality.
On August 16th, a report launch on the Impacts of Climate Change and Disasters on Multidimensional Inequality in Vietnam has been held by Oxfam in Vietnam together with Mekong Development Research Institute. Besides experts from Oxfam and representatives of the MDRI research team, there has been...
The study findings help illustrate that climate change and natural disasters have aggravated multidimensional inequality.
At the "Equitable Responses to Ending the Pandemic" dialogue, Gabriela Bucher, Director of Oxfam International, confronted the CEO of Moderna pharmaceutical group about the technology transfer of COVID-19 vaccine production with WHO in South Africa.
The wealth of the world’s 10 richest men has doubled since the pandemic began. The incomes of 99% of humanity are worse off because of COVID-19. Widening economic, gender, and racial inequalities—as well as the inequality that exists between countries—are tearing our world apart.
Bất bình đẳng là gì? Hiểu theo cách đơn giản nhất, bất bình đẳng là sự chênh lệch và khoảng cách trong tiếp cận và lợi ích về các mặt đời sống giữa các cá nhân, các gia đình, giữa các nhóm dân cư trong một quốc gia và giữa các quốc gia. Tại sao cần quan tâm đến bất bình đẳng? Các nghiên cứu cho...
Gender-based Violence (GBV) is a global pandemic existing in all social groups across the globe, yet it has largely been ignored in the COVID-19 response and recovery plans.
Viết bởi Tiến sỹ Nguyễn Thắng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tư vấn chính sách kinh tế - xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Các công nghệ đột phá của của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang làm thay đổi cơ cấu của nhiều ngành, lĩnh vực...

Pages

Subscribe to RSS - inequality