sustainable development

Những khía cạnh đời sống thường ngày và dòng chảy của xã hội Việt Nam được thu nhỏ trong các mô hình thu nhỏ (miniature) tại triển lãm Nền Kinh tế Nhân văn, do Oxfam tại Việt Nam tổ chức, khai mạc tối ngày 28/12/2021 tại Hà Nội.
The human economy is a new economic model proposed by Oxfam, aiming to address the shortcomings in the current economy, which exacerbate social inequalities and environmental damage.
Gala Én Xanh 2021 là một ngày hội, nơi mà các khách mời và các Én Xanh – các doanh nghiệp xã hội (DNXH), doanh nghiệp tạo tác động (DNTTĐ) và các tổ chức có sáng kiến kinh doanh được gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện kinh doanh của mình, những câu chuyện kinh doanh tạo tác động xã hội, kiên cường và rất...
Viết bởi Nguyễn Tuệ Anh, Tiến sĩ thỉnh giảng tại Trung Tâm Phát Triển Quốc Tế, Đại học Harvard Mặc dù phải đối mặt với khủng hoảng COVID-19, Việt Nam vẫn giữ vững tăng trưởng GDP dương vào năm 2020 (1). Ngoài ra, nhờ những thành công về kinh tế, tỷ lệ hộ...
By Nguyen Tue Anh - Visiting Postdoctoral Fellow Center for International Development, Harvard University Đọc bản tiếng Việt tại đây. Despite the COVID-19 crisis, Vietnam remains its positive GDP growth in 2020.(1) Besides, thanks to economic successes, poverty head count reduces while income per...
EFD Representatives visit Van Phan Fisheries  Company. Credit: Oxfam Vietnam
On September 26th and 27th, representatives from 13 enterprises of the Enterprising for Development (EFD) Program organised by Oxfam took part in a field trip to Van Phan Fisheries Company in Nghe An province to discuss and share experience directly on business management.
Can Tho, – Small and medium enterprises (SME) processors, shrimp producers and inhabitants in a number of Mekong Delta Provinces will benefit from a project, entitled Sustainable and equitable shrimp production and value chain development, which was launched today by Oxfam and the International...
Can Tho, – Small and medium enterprises (SME) processors, shrimp producers and inhabitants in a number of Mekong Delta Provinces will benefit from a project, entitled Sustainable and equitable shrimp production and value chain development, which was launched today by Oxfam and the International...
Subscribe to RSS - sustainable development