human economy

Viết bởi Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Các công nghệ đột phá của của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang làm thay đổi cơ cấu của nhiều ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế, cũng như...
Viết bởi Nguyễn Ngọc Huy, Cố vấn cao cấp về biến đổi khí hậu, Oxfam tại Việt Nam Việc sử dụng hoá chất trừ sâu trong nông nghiệp, hoá chất trong quá trình chế biến và việc xả thải trực tiếp nước thải xuống các dòng sông khiến nguồn nước ở hạ lưu sông Mekong đang...
Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) Tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều năm qua đã giúp khoảng 40 triệu người Việt Nam thoát nghèo. Tuy nhiên, tăng trưởng hiện tại đang đem lại nhiều lợi ích cho người giàu...
Khối tài sản khổng lồ hiện nay được xây dựng trên sự phân biệt giới tính. Hệ thống kinh tế hiện nay do những người đàn ông giàu có và quyền lực thống trị. Luật chơi là do họ tạo ra và phần lớn lợi ích cũng là do họ hưởng. Trên toàn thế giới, nam...
Viết bởi Nguyễn Tuệ Anh, Tiến sĩ thỉnh giảng tại Trung Tâm Phát Triển Quốc Tế, Đại học Harvard Mặc dù phải đối mặt với khủng hoảng COVID-19, Việt Nam vẫn giữ vững tăng trưởng GDP dương vào năm 2020 (1). Ngoài ra, nhờ những thành công về kinh tế, tỷ lệ hộ...
Viết bởi Max Lawson, Trưởng bộ phận Chính sách Bất bình đẳng, Oxfam International Phương thức vận hành nền kinh tế của chúng ta cần phải thay đổi trên phạm vi toàn cầu. Mô hình kinh tế hiện nay, được biết đến dưới tên gọi chủ nghĩa tân tự do, đang khiến bất bình...
Inequality Matters spells out dimensions of inequality that laden the people’s lives when the economy focuses on GDP growth. It poses the question of whether Vietnam’s development achievements can compensate for the harm that the environment and society suffer.
By Nguyen Thang - Director of Centre for Analysis and Forecasting, Vietnam Academy of Social Sciences Đọc bản tiếng Việt tại đây. The accelerating Industrial Revolution 4.0 (4IR) is altering structures of many sectors in the economy, as well as generating strong and mixed impacts on the labour...
By Nguyen Ngoc Huy - Senior Climate Change Advisor, Oxfam in Vietnam Đọc bản tiếng Việt tại đây. The use of pesticide in farming, cheminals in manufacturing, and waste water pouring directly into ramifications of the river have exposed the lower basin to grave contamination. A drop in water inflow...
By Phung Duc Tung - The Director of Mekong Development Research Institute (MDRI) Đọc bản tiếng Việt tại đây. Rapid and continuous growth over the years has lifted around 40 million Vietnamese people out of poverty. However, growth is now benefiting the rich more than the poor. Inequality in living...

Pages

Subscribe to RSS - human economy