GRAISEA

Ứng dụng “Rice Hero” đơn giản hóa quá trình thu thập, đo mức phát thải ở quy mô hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp. Người dùng chỉ cần cung cấp thông tin đầu vào cơ bản trong quá trình canh tác, thu hoạch và chế biến lúa, ứng dụng sẽ tính toán lượng phát thải hiện tại, và đề xuất các giải pháp giảm...
Trong bối cảnh ngành tôm gặp nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19, Diễn đàn tôm Việt với chủ đề "Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam" đã thu hút hơn 450 đại biểu tới dự, là các hộ nuôi tôm, doanh nghiệp chế biến/xuất khẩu, các nhà hoạch định...
D ự án GRAISEA 2 đã và đang cùng nông dân tìm ra những phương thức phù hợp để thúc đẩy việc sử lý rơm rạ sau thu hoạch, một trong những giải pháp được đề xuất là sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu giấy/bao bì. Do vậy, dự án đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn để tiến hành nghiên cứu tính khả thi của việc...
“All 24 members want to try to find a new solution and direction for the cooperative. Everyone participates in the planning, and together we visit another model to learn and experiment until we succeed!”, Ms. Nguyen Thi Kim Lam - member of Thuan Phat cooperative (district) An Minh, Kien Giang...
Subscribe to RSS - GRAISEA