The first aquaculture households group to achieve ASC label in Vietnam

Nearly 565ha of black tiger shrimp intercropped on rice land in Tri Luc commune, Thoi Binh district has been awarded ASC label by Control Union - an independent global international certification organization in management and supervision of goods, Mr. Chau Cong Bang - Deputy Director of the Department of Agriculture and Rural Development of Ca Mau province - said at the People's Committee of Thoi Binh district on October 28.

Mr. Bang said that the ASC label is an international certification for responsibly farmed seafood, minimizing adverse impacts on the environment, ecosystem, and community and ensuring good labor regulations. 

Farmers in Tri Luc commune check intercropping black tiger shrimp in rice fields before harvesting. Photo: Nhan Dan Newspaper

Control Union is an organic appraisal and certification agency that is highly appreciated for its fairness and objectivity.

According to Mr. Bang, with this world's first ASC Group label, Ca Mau black tiger shrimp products will reach most of the fastidious markets in the world. "Consequently, it would contribute to not only improving value for local black tiger shrimp but also creating sustainable income for farmers in the coming time," said Mr. Bang.

Tri Luc commune, Thoi Binh district has 2,900 ha of aquaculture, of which 700 ha are organic rice-shrimp production and most of them grow aromatic rice including ST24 and ST25. After more than 4 years of construction, 378 shrimp farming of 252 households of Tri Luc commune, with an area of ​​565ha, have been certified ASC label.

Thanks to clean and environmentally friendly production, the output of rice and shrimp is higher of 1,000 to 3,000 VND/kg compared to areas without certification.

Ca Mau shrimp industry accounts for 80% of the total production value and 49% of the province's total agricultural production value.

Facing adverse impacts of climate change, the Ca Mau functional sector is building and expanding a sustainable rice-shrimp production model in eligible areas.

"Achieving the ASC Group label is the first step, creating a premise for Ca Mau province in achieving the goal of receiving ASC international label as well as other organic certificates for more than 40,000 hectares of rice and shrimp by 2030" said Mr. Bang.

----------

Nhóm hộ nuôi trồng thuỷ sản đầu tiên đạt chứng nhận ASC tại Việt Nam

Ngày 28-10, ông Châu Công Bằng - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau - cho biết tại UBND huyện Thới Bình, Tổ chức Chứng nhận quốc tế toàn cầu độc lập trong quản lý và giám sát hàng hóa (Control Union) đã trao chứng nhận đạt chuẩn ASC Group cho gần 565ha tôm sú được nuôi xen canh trên đất trồng lúa tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

Ông Bằng cho biết chứng nhận ASC là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động. 

Control Union là đơn vị thẩm định và chứng nhận hữu cơ được đánh giá cao bởi tính công bằng và khách quan.

Theo ông Bằng, với chứng nhận ASC Group đầu tiên trên thế giới này, sản phẩm tôm sú Cà Mau sẽ tiếp cận được hầu hết thị trường khó tính trên thế giới. "Từ đó góp phần nâng cao giá trị không chỉ với con tôm sú địa phương mà còn nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân trong thời gian tới", ông Bằng nói.

Xã Trí Lực, huyện Thới Bình có 2.900ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 700ha sản xuất lúa - tôm hữu cơ và phần lớn trồng giống lúa thơm ST24 và ST25. Sau hơn 4 năm xây dựng, xã Trí Lực đã được chứng nhận ASC Group 378 đầm nuôi tôm của 252 hộ dân với diện tích 565ha. 

Từ việc sản xuất sạch và thân thiện với môi trường, đầu ra của lúa và tôm được bao tiêu với giá cao từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg so với các vùng chưa có chứng nhận.

Ngành tôm Cà Mau chiếm 80% trong tổng giá trị sản xuất và chiếm 49% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

Đại diện các hộ sản xuất tiêu biểu nhận giấy khen của UBND huyện Thới Bình. Ảnh: MCD

Trước tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, ngành chức năng Cà Mau đang xây dựng và mở rộng mô hình sản xuất lúa - tôm bền vững ở những khu vực đủ điều kiện.

"Việc đạt được chứng nhận ASC Group là bước khởi đầu, tạo tiền đề cho tỉnh Cà Mau trong việc đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có hơn 40.000ha lúa - tôm đạt được một trong các chứng nhận quốc tế về ASC Group và một số chứng nhận về hữu cơ khác", ông Bằng cho biết.

---------

Xã Trí Lực, huyện Thới Bình có 700ha sản xuất lúa - tôm hữu cơ và phần lớn trồng giống lúa thơm ST24 và ST25. Sau hơn 4 năm xây dựng, xã Trí Lực đã được chứng nhận ASC cho 378 đầm nuôi tôm của 252 hộ dân với diện tích 565ha.

Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho mô hình tôm lúa đang được dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm và đầu tư kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á” – GRAISEA 2” thực hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, với sự tài trợ của ĐSQ Thụy Điển, được thực hiện bởi Oxfam, MCD, ICAFIS, và RECERD.

Đọc thêm thông tin mô hình tại đây: https://nongnghiep.vn/mo-hinh-tom-su--lua-dat-asc-group...

  • Với việc được trao chứng nhận ASC Group, sản phẩm tôm của Cà Mau không chỉ bán được giá cao, mà còn thuận lợi tiếp cận được hầu hết thị trường khó tính trên thế giới.