accountability

While the provincial budget transparency has been continuously improved through the annual Provincial Open Budget Index (POBI), the ministries and central agencies have not made any progress.
Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Mạng lưới Hành động vì Lao động di cư (M.net) và tổ chức Oxfam tại Việt Nam công bố triển khai Sáng kiến giám sát độc lập M-score để thu thập ý kiến phản hồi của người dân về việc triển khai Gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết Định số 15/2020-...
Chiều 28, tháng 3/2018, tại thành phố Đông Hà, Oxfam phối hợp cùng Hội đồng Nhân dân Quảng Trị và công ty Phân tích Thời gian thực RTA tổ chức Hội nghị tổng kết một năm thực hiện Sáng kiến Dân chấm điểm Mscore y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 3/2017 đến tháng 2/2018, Mscore đã...
Sáng 28, tháng 3/2018, tại thành phố Đông Hà, Oxfam phối hợp cùng Hội đồng Nhân dân Quảng Trị và công ty Phân tích Thời gian thực RTA tổ chức Hội nghị tổng kết ba năm thực hiện Sáng kiến Mscore Văn phòng một cửa (VP1C) trên chín huyện, thị xã của tỉnh. Qua ba năm triển khai, n gười dân đã tích cực...
Cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện thủ tục cái cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thời gian qua được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành...
Accountability
Privacy
Subscribe to RSS - accountability