Press release

E.g., 01/23/2020
E.g., 01/23/2020
Oxfam launches its new report entitled “Social Mobility and Equality of Opportunity in Vietnam: Trends and Impact Factors”. This is the first comprehensive report on social mobility in Vietnam, featuring the dynamics of social mobility of the surveyed communities over the past 10 years (2004-2014...
Oxfam tại Việt Nam chia sẻ Báo cáo Nghiên cứu “Dịch chuyển xã hội (DCXH) và bình đẳng cơ hội tại Việt Nam: Xu hướng và các Yếu tố tác động”. Đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên về dịch chuyển xã hội tại Việt Nam, khắc họa sự thay đổi vị trí/vị thế xã hội của nhóm dân cư trong nghiên cứu qua 10 năm...
Richest 1 percent bagged 82 percent of wealth created last year - poorest half of humanity got nothing, says Oxfam Eighty two percent of the wealth generated last year went to the richest one percent of the global population, while the 3.7 billion people who make up the poorest half of the world...
Theo Oxfam, 1 phần trăm dân số giàu nhất thế giới đã bỏ túi 82 phần trăm tổng của cải được tạo ra trong năm vừa qua trong khi nửa dân số nghèo nhất của thế giới không được hưởng lợi gì. Một phần trăm dân số thế giới nắm giữ tám mươi hai phần trăm tổng của cải được tạo ra trong năm vừa qua, trong...
Hà Nội, ngày 11/01/2018 – Vào 20/01/2018, Đại nhạc hội BridgeFest 2018 – Lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Điền Kinh , Trần Hữu Dực, Hà Nội. Chương trình do Tổ chức phi chính phủ quốc tế Oxfam kết hợp cùng Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức, với đơn...
Subscribe to Press release