Press release

E.g., 07/20/2019
E.g., 07/20/2019
Ngày 26/2/2019, Oxfam tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm về mức lương của công nhân chuỗi cung ứng may mặc và thực trạng đời sống của họ. Tình trạng tiền lương thấp phổ biến trong chuỗi ngành may đang làm cho công nhân và gia đình họ bị mắc kẹt trong vòng nghèo đói. Theo một nghiên cứu của Oxfam phối hợp...
Năm ngoái, tài sản của các tỉ phú trên thế giới đã tăng 2,5 tỉ đô la mỗi ngày trong khi của cải của nhóm nghèo nhất lại giảm đi – Báo cáo mới của Oxfam cho hay. Khối tài sản của nhóm tỉ phú đã tăng 12% vào năm ngoái – tương đương 2,5 tỉ đô một ngày – trong khi 3,8 tỉ người thuộc nửa nghèo nhất của...
Billionaire fortunes grew by $2.5 billion a day last year as poorest saw their wealth fall – new Oxfam report Billionaire fortunes increased by 12 percent last year – or $2.5 billion a day - while the 3.8 billion people who make up the poorest half of humanity saw their wealth decline by 11 percent...
Business has a prime role to play in building an ASEAN that works for all Asians, says the Oxfam Report “The Future of Business: Shaping inclusive growth in South-East Asia,” launched as the World Economic Forum (WEF) ASEAN meeting kicks off in Ha Noi, Viet Nam, 11-13 September 2018. The report...
Doanh nghiệp có vai trò chủ chốt trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN hoạt động vì mọi người dân Châu Á. Đây là một nhận định được đưa ra trong Báo cáo mới của Oxfam “Các mô hình kinh doanh tương lai: Định hình tăng trưởng bao trùm ở Đông Nam Á”, được công bố trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới...
Subscribe to Press release