Press release

E.g., 07/03/2022
E.g., 07/03/2022
Hà Nội, ngày 6/5/2022: Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam”/SFV-...
Hà Nội – 26/1/2022 : 60 doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội trong chuỗi giá trị nông nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực trong hơn 6 năm (2015-2021), đóng góp cho sự phát triển của thế hệ các doanh nhân và doanh nghiệp tạo tác động, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho hơn 5...
Hà Nội, 20/1/2022: Oxfam tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường minh bạch và hiệu quả trong hoạt động cứu trợvà từ thiện tại Việt Nam" nhằm thảo luận các giải pháp tăng cường minh bạch và hiệu quả hoạt động cứu trợ và từ thiện tại Việt Nam. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh (1) các hoạt động...
Đọc Tiếng việt tại đây . New billionaire minted every 26 hours, as inequality contributes to the death of one person every four seconds The world’s ten richest men more than doubled their fortunes from $700 billion to $1.5 trillion —at a rate of $15,000 per second or $1.3 billion a day— during the...
Những khía cạnh đời sống thường ngày và dòng chảy của xã hội Việt Nam được thu nhỏ trong các mô hình thu nhỏ (miniature) tại triển lãm Nền Kinh tế Nhân văn, do Oxfam tại Việt Nam tổ chức, khai mạc tối ngày 28/12/2021 tại Hà Nội.
Subscribe to Press release