Press release

E.g., 09/28/2020
E.g., 09/28/2020
Hà Nội - 8/7/2020 Theo nghiên cứu về hòa giải ở cơ sở do Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP) phối hợp với Ban thư ký Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) vừa thực hiện, một số điểm cụ thể trong Luật hòa giải ở cơ sở (HGCS) năm 2013 và hướng dẫn của Nghị định còn chưa phù hợp với...
Vaccinating poorest half of humanity against coronavirus could cost less than four month’s big pharma profits - Oxfam Vaccinating the poorest half of humanity – 3.7 billion people - against coronavirus could cost less than the ten biggest pharmaceutical companies make in four months, Oxfam said...
Hygiene kits distributed to people in Yemen/ Photo credit: Wael Algadi
Deadly floods and landslides have already killed 30 0 people and forced over 12 million more from their homes, as the disaster continues to rip through South Asia. During the past few days, India, Nepal and Bangladesh have experienced some of the worst floods in years threatening millions more...
Ngày 26/2/2019, Oxfam tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm về mức lương của công nhân chuỗi cung ứng may mặc và thực trạng đời sống của họ. Tình trạng tiền lương thấp phổ biến trong chuỗi ngành may đang làm cho công nhân và gia đình họ bị mắc kẹt trong vòng nghèo đói. Theo một nghiên cứu của Oxfam phối hợp...
Subscribe to Press release