Press release

E.g., 11/28/2022
E.g., 11/28/2022
Chỉ số mới cho thấy các chính phủ trên toàn thế giới đã khiến bất bình đẳng bùng nổ trong đại dịch COVID-19. Một nửa số quốc gia nghèo nhất đã cắt giảm chi tiêu cho y tế trong đại dịch, và 95% quốc gia trong báo cáo đã không tăng thuế, hoặc thậm chí đã giảm thuế, đối với nhóm người giàu và các tập...
New index shows governments worldwide stoked an inequality explosion during COVID-19 pandemic. Half of the poorest countries saw health spendings drop despite the pandemic, while 95 percent of all countries froze or even lowered taxes on rich people and corporates
BridgeFest 2022 - The sixth Music Festival and Community Connection took place at Bien Dong Park, Da Nang City from 15:00 to 22:00 Saturday, August 27, 2022.
BridgeFest 2022 – Lễ hội âm nhạc và Kết nối cộng đồng lần thứ sáu đã diễn ra tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng từ 15h00 đến 22h00 Thứ Bảy ngày 27/08/2022.
Hanoi, May 6, 2022: Oxfam in Vietnam and the Vietnam Confederation of Trade and Industry (VCCI) organize a workshop to kick off the project "Enhancing the Export Competitiveness of Vietnamese Small and Medium Enterprises in Spice, Fruit and Vegetable Sub-Sectors (SFV-Export), funded by the European...
Subscribe to Press release