Vaccinating poorest half of humanity against coronavirus could cost less than four month’s big pharma profits

Thursday, May 14, 2020

Vaccinating poorest half of humanity against coronavirus could cost less than four month’s big pharma profits - Oxfam

Vaccinating the poorest half of humanity – 3.7 billion people - against coronavirus could cost less than the ten biggest pharmaceutical companies make in four months, Oxfam said today.

The agency is urging governments and pharmaceutical companies to guarantee that vaccines, tests, and treatments will be patent-free and equitably distributed to all nations and people, ahead of the World Health Assembly next week. The virtual meeting on Monday 18 May will be attended by health ministers from 194 countries.

The Gates Foundation has estimated that the cost of procuring and delivering a safe and effective vaccine to the world’s poorest people is $25 billion. Last year the top ten pharmaceutical companies made $89 billion in profits – an average of just under $30 billion every four months.

Oxfam warned that rich countries and huge pharmaceutical companies – driven by national or private interests – could prevent or delay the vaccine from reaching vulnerable people, especially those living in developing countries.

The EU has proposed the voluntary pooling of patents for coronavirus vaccines, treatments, and tests in their draft resolution for the World Health Assembly. If made mandatory and worldwide, this would ensure that all countries could produce, or import low-cost versions, of any available vaccines, treatments, and tests. However, leaked documents reveal that there is an attempt to delete references to pooled patents and insert strong language on respecting the patents of the pharmaceutical industry. This would give pharmaceutical companies exclusive rights to produce, and set prices for, any vaccines, treatments and tests they develop – even if taxpayer money has been used to fund their research and development.

Jose Maria Vera, Oxfam International Interim Executive Director said:

“Providing a vaccine to 3.7 billion people could cost less than what the ten biggest pharmaceutical companies make in four months. Anything less than guaranteeing that a vaccine is made available free of charge to all people would be obscene.

“Vaccines, tests and treatments should be distributed according to need, not auctioned off to the highest bidder. We need safe, patent-free vaccines, treatments and tests that can be mass-produced worldwide, and a clear and fair plan for how they will be distributed.”

Once vaccines or treatments are developed, there is also a high risk that rich and powerful governments will outbid poorer nations and force their way to the front of the queue, as they did in the scramble for other essential medical supplies such as personal protective equipment and oxygen.

In March, drug manufacturer Gilead moved to extend the monopoly on a potential treatment for the virus, and only withdrew it after a public outcry. Gilead has now donated a significant portion of its current supply of remdesivir to the US government, but news reports suggest the company could make significant profits from subsequent production. Some Wall Street analysts expect Gilead to charge more than $4,000 per patient for the drug, even though the cost of remdesivir can be as low as $9 per patient.

Many poor countries are unable to access essential vaccines and medicines due to patent rules which give pharmaceutical companies monopoly rights and the power to set prices well above what they can afford. Pneumonia is the biggest killer of children under the age of five, with 2,000 children dying every day. For over a decade, millions of children have not had access to patented pneumonia vaccines manufactured by Pfizer and GlaxoSmithKline due to its high cost. After years of campaigning by Médecins San Frontieres, both companies reduced their prices in 2016, but only for the very poorest countries, leaving millions of children still without access to their vaccine.

Oxfam is proposing a four-point global plan that calls for:

1. Mandatory sharing of all Covid-19 related knowledge, data and intellectual property, and a commitment to make all public funding conditional on treatments or vaccines being made patent-free and accessible to all.

2. A commitment to deliver additional global vaccine manufacturing and distribution capacity with funding from rich country governments. This means building factories in countries willing to share and investing now in the millions of additional health workers needed to deliver prevention, treatment, and care both now and in the future.

3. A globally agreed, equitable distribution plan with a locked-in fairness formula so that supply is based on need, not ability to pay. Vaccines, treatments, and tests should be produced and supplied at the lowest cost possible to governments and agencies, ideally no more than $2 a dose for a vaccine; and, provided free at the point of delivery to everyone that needs it.

4. A commitment to fix the broken system for the research and development of new medicines. The current system puts pharmaceutical profit above the health of people across the world meaning many needed put unprofitable medicines never get developed, and those that do are too often priced out of reach for the poorest countries and people.

Vera concluded “Delivering an affordable vaccine for everyone will require unprecedented global cooperation. Governments must rip up the rulebook and prioritize the health of people everywhere, over the patents and profits of pharmaceutical corporations. Governments must ensure that no one is left behind.”

___________________________________

Chi phí cung cấp vắc-xin Covid-19 cho một nửa dân số nghèo nhất thế giới thấp hơn lợi nhuận trong bốn tháng của các hãng dược lớn - Oxfam

Chi phí vắc xin cho một nửa dân số nghèo nhất thế giới – 3,7 tỷ người – để ngừa virus corona có thể ít hơn lợi nhuận của 10 hãng dược lớn nhất trong vòng 4 tháng, tổ chức Oxfam hôm nay cho biết.

thềm Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới tuần tới, Oxfam hối thúc các chính phủ và hãng dược đảm bảo vắc-xin, bộ xét nghiệm và điều trị sẽ không được bảo hộ độc quyền sáng chế và được cung cấp công bằng đến tất cả các quốc gia và người dân. Kỳ họp trực tuyến sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 18 tháng 5, với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế từ 194 nước.

Quỹ Gates ước tính chi phí mua sắm và chuyển giao vắc xin an toàn và hiệu quả cho những người nghèo nhất thế giới vào khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, mười hãng dược lớn nhất có lợi nhuận là 89 tỷ đô la – trung bình gần 30 tỷ đô la chỉ trong bốn tháng.

Oxfam cảnh báo rằng các nước giàu và các hãng dược lớn – vì lợi ích riêng của mình – có thể khiến nhóm người dân yếu thế không thể hoặc chậm được tiếp cận vắc-xin Covid, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

dự thảo Nghị quyết gửi Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới, Liên minh Châu Âu đã đề xuất kêu gọi đồng sáng chế mang tính tự nguyện cho vắc-xin ngừa Covid, bộ xét nghiệm và thuốc điều trị. Nếu đề xuất này trở thành bắt buộc và được áp dụng toàn cầu, thì tất cả các nước sẽ có thể sản xuất, hoặc nhập khẩu vắc-xin, bộ xét nghiệm và thuốc điều trị với chi phí thấp. Tuy nhiên, các tài liệu rò rỉ cho thấy đang có những nỗ lực nhằm loại bỏ các đề xuất về đồng sáng chế và nhấn mạnh việc tôn trọng độc quyền sáng chế của các công ty dược. Điều đó sẽ giúp các công ty này có thể độc quyền sản xuất và định giá bất kỳ loại vắc-xin, phương pháp điều trị và bộ xét nghiệm - mặc dù có thể tiền thuế do người dân đóng góp đang được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển của các công ty dược.

Ông Jose Maria Vera, Quyền Giám đốc Điều hành của tổ chức Oxfam Quốc tế cho rằng:

“Chi phí cung cấp vắc-xin cho 3,7 tỷ người còn thấp hơn lợi nhuận trong bốn tháng của 10 hãng dược lớn nhất. Không đảm bảo được quyền tiếp cận vắc-xin miễn phí cho mọi người là một điều đáng xấu hổ”.

“Vắc-xin, bộ xét nghiệm và thuốc điều trị nên được cung cấp theo nhu cầu, chứ không phải qua đấu giá. Chúng ta cần vắc-xin, bộ xét nghiệm và thuốc điều trị an toàn và không bảo hộ độc quyền được sản xuất đồng loạt trên toàn cầu, kèm theo một kế hoạch phân bổ công bằng và minh bạch”.

Một khi vắc-xin và thuốc điều trị được sản xuất, sẽ xảy ra nguy cơ cao là các nước giàu có và hùng mạnh sẽ thắng thầu và các nước nghèo sẽ phải đợi, như họ đã làm trong cuộc cạnh tranh các thiết bị y tế thiết yếu khác như đồ bảo hộ và máy thở ô-xy.

Tháng 3 vừa qua, hãng dược Gilead đã chuyển hướng mở rộng độc quyền đối với một loại thuốc điều trị Covid tiềm năng, và chỉ từ bỏ sau khi vấp phải sự phản đối của công chúng. Gilead hiện nay đã viện trợ phần lớn nguồn cung cấp thuốc remdesivir cho chính phủ Mỹ. Tuy nhiên các báo cáo tin tức cho rằng công ty này có thể kiếm lợi đáng kể từ việc sản xuất thuốc tiếp theo. Các nhà phân tích phố Wall cho rằng Gilead tính chi phí điều trị với giá cao hơn 4.000 đô la Mỹ cho mỗi bệnh nhân, mặc dù giá thành sản xuất thuốc chỉ vào khoảng 9 đô la cho mỗi người.

Rất nhiều nước nghèo không thể tiếp cận được các vắc-xin và thuốc điều trị, do các quy định về bằng sáng chế cho phép các hãng dược độc quyền và có quyền định giá cao hơn khả năng chi trả của người bệnh. Bệnh viêm phổi là sát thủ nguy hiểm nhất đối với trẻ em dưới 5 tuổi, cướp đi 2.000 mạng sống mỗi ngày. Trong hơn một thập kỉ, hàng triệu trẻ em không được tiêm vắc-xin do hãng dược Pfizer và GlaxoSmithKline định giá quá cao. Sau nhiều năm đấu tranh của tổ chức Thầy thuốc Không Biên giới, cả hai hãng đã giảm giá bán vào năm 2016, tuy nhiên chỉ giảm cho những nước nghèo nhất, khiến hàng triệu trẻ em vẫn không thể tiếp cận được vắc xin.

Oxfam đề xuất một kế hoạch toàn cầu gồm bốn điểm chính, trong đó kêu gọi:

Bắt buộc chia sẻ toàn bộ mọi tri thức, dữ liệu và sở hữu trí tuệ về Covid-19, và cam kết các khoản đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu thuốc điều trị trị hoặc vắc-xin Covid sẽ bao gồm điều kiện không cấp bằng sáng chế độc quyền và tất cả mọi người đều có thể tiếp cận.

Cam kết tăng cường khả năng sản xuất và phân phối vắc-xin bổ sung trên phạm vi toàn cầu với sự tài trợ từ các nước giàu. Điều này bao gồm việc xây dựng các nhà máy tại các quốc gia sẵn sàng chia sẻ và đầu tư ngay từ bây giờ để bổ sung hàng triệu nhân viên y tế tham gia phòng chống, chữa trị và chăm sóc các bệnh nhân trong hiện tại và tương lai.

Thống nhất một kế hoạch phân phối công bằng trên toàn cầu. Đảm bảo vắc-xin với mức giá thấp có lợi cho các nước nghèo và được phân phối dựa trên nhu cầu mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả. Vắc-xin, thuốc điều trị và bộ xét nghiệm cần được sản xuất và chuyển giao tới chính phủ tất cả các nước, lý tưởng với giá không quá 2 đô la một liều vắc-xin. Tại các điểm điều trị, tất cả mọi người có nhu cầu đều có thể tiếp cận miễn phí.

Cam kết cải tổ hệ thống nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị mới. Hệ thống hiện nay đặt lợi nhuận của các hãng dược phẩm lên trên sức khỏe người dân bởi rất nhiều loại thuốc lợi nhuận thấp không bao giờ được sản xuất, trong khi nhiều loại thuốc điều trị khác có giá vượt quá khả năng chi trả của những nước nghèo.

Ông Vera nhấn mạnh “Cung cấp vắc-xin với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người sẽ cần tới sự hợp tác toàn cầu chưa từng có tiền lệ. Các chính phủ cần dỡ bỏ những quy định không phù hợp và đặt ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người lên trên việc bảo hộ độc quyền sáng chế và lợi nhuận của các tập đoàn dược. Các chính phủ phải đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”.

Notes to editors: 

A background briefing paper is available on request.

The Gates Foundation estimated the cost of producing and distributing a vaccine and have confirmed that this cost relates to the production and distribution in low and lower middle income countries only.

The 2019 profits for the top ten pharmaceutical companies can be found here.

The Gilead monopoly decision can be found here, future Gilead cost of remdesivir here and remdesivir potential cost per patient here.

Oxfam believes that vaccines should ideally be produced and supplied for no more than $2 per dose. This is a reasonable challenge to set given that new complex vaccines for big killers like pneumonia are already available for this price.

Oxfam’s response to Covid-19: https://www.oxfam.org/en/oxfams-response-covid-19. 

------------------------

Tài liệu: Thông tin tóm tắt hiện trạng (bằng tiếng Anh) sẽ được cung cấp nếu có yêu cầu.

Ước tính của Quỹ Gates về chi phí sản xuất và phân phối vắc-xin và xác nhận chi phí này liên quan tới sản xuất và phân phối tới các nước thu nhập trung bình thấp và nhu nhập thấp.

Lợi nhuận của 10 hãng dược lớn nhất trong năm 2019 tại đây.

Quyết định độc quyền của hãng Gilead tại đây; chi phí của thuốc remdesivir tại đây và ước tính chi phí điều trị trung bình trên mỗi bệnh nhân sử dụng thuốc remdesivir tại đây

Oxfam tin rằng vắc-xin nên được sản xuất và phân phối ở mức dưới 2 đô la một liều. Đây là một thách thức hợp lý, bởi việc sản xuất số lượng lớn vắc-xin cho những căn bệnh gây chết người như viêm phổi cũng đã sẵn sàng ở mức giá này.

Oxfam ứng phó với đại dịch Covid-19: https://www.oxfam.org/en/oxfams-response-covid-19.