Farmers are also innovators

Wednesday, September 6, 2017

Le Thi Anh, a vegetable and chicken farmer in Vietnam, proves once again that we need to help local farmers share their innovative ideas, because they are usually the best ones.

I want to tell you about a famer I met on a recent trip to Vietnam. Her name is Le Thi Anh, and she lives in the mountains of Thai Nguyen province a few hours north of Hanoi, the capital. She’s got some innovative ideas, and your support for Oxfam is helping her share them with other farmers.

Anh grows tea, rice, maize, and various other vegetables, and she also raises chickens. It’s cold in this area, especially in the winter at night, so Anh used to have problems keeping her young chicks warm. She tried using electric heaters, but lacked a steady power supply. If the electricity cuts off in the middle of the night, which happens a lot in the mountains, the cold temperatures kill her chicks.

Anh told me that she got an idea from watching soldiers cooking their food on wood stoves. They figured out how to vent the smoke away from the stove to keep it from giving away their position to the enemy. So she built a brick-foundation chicken coop with a hollow area at one end where she builds a fire, and pipes the smoke away from the coop though a length of hollow bamboo. The foundation has channels that circulate the heat under the floor, which keeps the chicks dry and warm at night.

Anh built two coops and went from raising 200 chickens at a time to 2,000 chickens. She and her husband are now making more money: They’ve built a new house, they got a new motorbike, and they are educating their son and daughter at high school, and another son at university in Hanoi. They’re doing pretty well!

She says she is helping others in her village to build similar coops.

Anh entered her idea in a special farmer innovation forum that Oxfam organized with the local farmer union, and she won second prize. We’re promoting the idea that farmers have smart ideas, and encouraging the farmers to share them, because it encourages innovation. These days, it also helps share ways for farmers to adapt to unusual changes in the weather due to climate change. If farmers wait for the government or others to help them with new ideas, they may not get what they need in time.

I was really impressed by Anh and her coop design, and I also liked the fact that she developed it herself. I think it’s great that Oxfam is helping others learn about her coop heater design, but it’s an important reminder that not all the good ideas come from big NGOs or foreigners. We also need to help farmers develop and share their own ideas, because those are usually the best ones.

 

Nông dân là những người sáng tạo

Lê Thị Ánh, một người nông dân trồng rau nuôi gà ở Việt Nam, một lần nữa minh chứng rằng chúng ta cần giúp những người nông dân địa phương chia sẻ ý tưởng sáng tạo của họ, bởi đó là những ý tưởng tốt nhất.

Tôi muốn kể cho bạn nghe về một người nông dân tôi gặp được trong chuyến đi gần đây đến Việt Nam. Cô ấy tên là Lê Thị Ánh, sống ở vùng núi tại tỉnh Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội vài tiếng di chuyển. Cô ấy có một số ý tưởng sáng tạo, và sự hỗ trợ của Oxfam là góp phần giúp cô ấy chia sẻ với những người nông dân khác.

Ánh trồng chè, gạo, ngô, nhiều loại rau khác, và cô ấy cũng nuôi gà nữa. Khu vực này khá lạnh, đăc biệt là vào những đêm mùa đông, do đó Ánh gặp khó khăn trong việc giữ ấm cho đàn gà con của mình. Cô ấy có thử sử dụng máy sưởi điện nhưng lại thiếu nguồn điện cung cấp ổn định. Trong trường hợp điện bị cắt vào lúc nửa đêm, điều mà xảy ra khá thường xuyên ở vùng núi, nhiệt độ lạnh sẽ giết chết đàn gà nhỏ của cô ấy. 

Ánh kể với tôi rằng cô ấy nảy ra một ý tưởng sau khi xem những người lính thời chiến nấu cơm bằng bếp củi. Họ đã tìm ra cách dẫn khói ra xa khỏi bếp nhằm tránh sự chú ý của quân địch. Vì thế, cô ấy xây chuồng gà nền gach, ở dưới nền là khoảng rỗng với một lỗ để đốt củi, và hút khói từ chuồng qua một ống tre rỗng. Nền gạch đó có các kênh truyền nhiệt dưới sàn, giúp cho đàn gà con khô ráo và ấm áp suốt đêm.

Ánh xây hai chuồng và từ nuôi 200 con gà, cô đã nuôi đến 2,000 con gà cùng một lúc. Hai vợ chồng cô ấy đang kiếm được rất nhiều tiền: Họ xây được nhà mới, họ sắm được xe máy mới, họ tạo điều kiện cho con trai và con gái tới trường cấp 3, một người con trai khác đang học đại học trên Hà Nội. Họ đang làm rất tốt!

Cô ấy nói cô đang giúp những người nông dân khác trong làng xây những chuồng trại tương tự.

Ánh tham giá đóng góp ý tưởng vào diễn đàn ý tưởng đặc biệt của nông dân mà Oxfam tổ chức cùng với hội nông dân địa phương, và cô ấy đã dành giải nhì. Chúng tôi khuyến khích người nông dân có những ý tưởng thông minh, và khuyến khích họ chia sẻ những ý tưởng đó, bởi vì điều đó thúc đẩy sự sáng tạo. Ngày nay, những sáng tạo mới giúp cho người nông dân thích nghi với sự thay đổi bất thường của thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu. Nếu người nông dân đợi chính quyền hay người khác giúp, họ sẽ không có thứ họ cần đúng thời điểm.

Tôi thực sự ấn tượng với Ánh và thiết kế chuồng trại của cô ấy, và tôi mừng vì cô ấy phát triển nó bằng chính sức mình. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu Oxfam giúp những người khác học cách làm chuồng trại giữ nhiệt của cô ấy, nhưng điều quan trọng cần nhớ rằng không phải tất cả ý tưởng tốt đều đến từ tổ chức phi chính phủ lớn hoặc người nước ngoài. Chúng ta cũng cần giúp nông dân phát triển và chia sẻ ý tưởng của họ, bởi vì đó luôn là những ý tưởng tốt nhất.