Oxfam's Proposition to ASEAN about COVID-19

Downloads: 

Oxfam's Proposition to ASEAN about COVID-19

To strengthen unity and holistic approach tackling Corona virus in ASEAN region as well as to protect the lives and ensure the wellbeing of its people, Oxfam proposes propositions to the ASEAN Heads of State for their consideration in the ASEAN Special Summit on COVID-19 and the ASEAN Plus Three Special Summit on COVID-19 on 14 April 2020.

___________________________________________

Khuyến nghị của Oxfam về đại dịch COVID-19 

Để tăng cường sự thống nhất và cách tiếp cận toàn diện ngăn chặn đại dịch COVID-19 trong khu vực ASEAN cũng như bảo vệ cuộc sống và đảm bảo an sinh cho người dân, Oxfam gửi đề xuất khuyến nghị tới các nguyên thủ quốc gia khối ASEAN trước thềm Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN +3 về ứng phó với đại dịch COVID-19 vào ngày 14 tháng 4 năm 2020.