Oxfam in Vietnam’s National Director launches the new Country Strategy 2020 - 2025

A

The COVID-19 pandemic has impacted the world unprepared for it. The corona virus has exposed and exacerbated existing inequalities; besides moments of despair and anxiety, and there have been moments of breakthroughs in our thinking and reflections in designing a new way of working and a strategy fit for the future.

We have seen unprecedented efforts across the world and in Viet Nam to curb the pandemic, to protect people’s health, livelihoods, and the economy. This exceptional time showed us the vital importance of government actions, together with the private sector, civil society and citizens being in unison to be resilient in time of crisis, and to begin building back better.

Today I am honoured to present Oxfam in Vietnam’s Country Strategy 2020-2025, which was prepared in 2020 and placed in the context of the ‘VUCA’ world - Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity - concept to be essential in strengthening the organization’s agility to perform in a complex and unpredictable world; and, to continue its mission of ending inequality and build a just society in which everyone has equal access to resources and opportunities, is treated with dignity and respect, and has a voice. Oxfam in Vietnam’s strategic goal for 2020-2025 is to work towards a Human Economy that puts people and the planet before profits.

The new strategy builds on positive achievements of the past strategy 2015-2019, such as contributing to the government’s agenda of reducing poverty through numerous research on inequality issues in Vietnam, promoting active citizenship for good governance, advocating for gender equality in policy and practice, strengthening resilience to disaster, enabling a fairer sharing of resources and productive assets. A desk systematic review was done to assess achievements and the challenges, consultations with our partners as well as Oxfam staff through a series of learning sessions and numerous conversations were organized to reflect on lessons learnt. The country strategy development has also been guided by the making of Oxfam global strategy where hundreds of partners from Latin America, the Middle East, Africa, and Asia, were invited to formulate the priorities of Oxfam 10-year strategy 2020-2030.

Oxfam continues our commitments to building a people-centred development model that is feminist and values what truly matters to society. We aim to enable the voices and agency of citizens to strengthen accountable governance. And we work for inclusive, participatory decision-making in efforts to tackle the climate emergency, end inequality and injustice of our system, and bring long-term sustainable change. These broad aims are realized through three specific goals: Gender equality and women’s agency; Social accountability and empowered citizens; and Secured livelihoods and resilient communities. We also focus on our research and campaigns to inform our work and to share knowledge to and take action with relevant stakeholders and the people.

As the new National Director of Oxfam in Vietnam, I feel honoured and excited to lead the Oxfam team, to work with our strategic partners from the government, civil society, private sector and communities, and our donors. I would like to thank all of you for your dedicated partnership, significant support, compassion, and commitments to Vietnam's inclusive and sustainable development for a sustainable and just world.

No matter how VUCA the world is, we must not lose sight of our vision and priorities. We take this time as an opportunity to reimagine our future and will set our sights on expanding pathways and opportunities ahead of us to end poverty and inequalities.

Together we can and will create meaningful and deep changes!

Vu Thi Quynh Hoa

National Director, Oxfam in Vietnam

Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam công bố Chiến lược Quốc gia 2020 – 2025

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi thế giới chúng ta đang sống theo cách khó có ai có thể hình dung trước. COVID-19 đã phơi bày và làm trầm trọng thêm những chiều cạnh bất bình đẳng vốn chưa được giải quyết. Nhưng sau những khoảnh khắc tuyệt vọng và bối rối, chúng ta đã có cơ hội nhìn lại, suy ngẫm và hành động đột phá để thay đổi cách làm việc và xây dựng kế hoạch cho cuộc sống tương lai hậu COVID-19.

Trong đại dịch, chúng ta được chứng kiến những nỗ lực chưa từng có từ chính phủ các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, nhằm kiềm chế sự lây lan của virus, bảo vệ sức khỏe, sinh kế của người dân và nền kinh tế. Trong thời điểm khó khăn nhất, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của việc đồng tâm hợp lực giữa chính phủ với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân, giúp chúng ta kiên cường ứng phó với thảm họa và tái thiết một tương lai tốt đẹp hơn.  

Hôm nay, tôi vinh dự được công bố Chiến lược Quốc gia 2020 - 2025 của Oxfam tại Việt Nam. Bản chiến lược được hoàn thiện vào năm 2020 và đặt trong bối cảnh một thế giới nhiều biến động, khó dự đoán, phức tạp và mơ hồ (bối cảnh VUCA - Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity). Bối cảnh VUCA là nền tảng quan trọng, đòi hỏi mỗi tổ chức cần tăng cường khả năng thích ứng và hoạt động hiệu quả trong một thế giới phức tạp và khó đoán như hiện nay, để tiếp tục sứ mệnh chấm dứt bất bình đẳng và xây dựng một xã hội công bằng. Một thế giới mà tất cả người dân đều được tiếp cận các nguồn lực và cơ hội một cách bình đẳng, được đối xử tử tế và tôn trọng, và có tiếng nói. Trọng tâm trong mục tiêu chiến lược của Oxfam tại Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2025 là hướng tới một Nền Kinh tế Nhân văn, trong đó con người và hành tinh được đặt lên trên lợi nhuận.

Chiến lược mới kế thừa những thành tựu chúng tôi đã đạt được trong Chiến lược giai đoạn 2015 – 2019. Có thể kể đến những đóng góp của Oxfam tại Việt Nam cho mục tiêu giảm nghèo của Chính phủ thông qua nhiều nghiên cứu về giảm nghèo và giảm bất bình đẳng tại Việt Nam, thúc đẩy tinh thần công dân tích cực nhằm kêu gọi quản trị tốt, vận động cho bình đẳng giới trong chính sách và thực tiễn, tăng cường khả năng thích ứng với thiên tai, và đảm bảo người dân được tiếp cận công bằng với tài nguyên và nguồn lực sản xuất. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá tổng thể các chương trình, lắng nghe ý kiến của các nhân viên và đối tác của Oxfam tại Việt Nam thông qua các buổi trao đổi, phân tích và học hỏi. Chúng tôi cũng đi theo định hướng Chiến lược Toàn cầu của Oxfam cho giai đoạn 2020-2030, với sự đóng góp ý kiến của hàng trăm đối tác khắp thế giới từ Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Phi và châu Á.

Oxfam tại Việt Nam tiếp tục cam kết kiến tạo một mô hình phát triển nhân văn, lấy con người và hành tinh làm trung tâm, đảm bảo nguyên tắc bình quyền và tôn vinh những điều thực sự quan trọng đối với xã hội. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy nội lực và tiếng nói của người dân nhằm tăng cường quản trị có trách nhiệm. Chúng tôi đảm bảo nguyên tắc có sự tham gia trong tiến trình giải quyết các vấn đề vĩ mô như biến đổi khí hậu, chấm dứt bất bình đẳng đa chiều, và tạo ra thay đổi bền vững. Những mục tiêu lớn này được thực hiện thông qua ba mục tiêu cụ thể: Bình đẳng giới và nội lực của phụ nữ; Trách nhiệm giải trình xã hội và Người dân được trao quyền; và Sinh kế bền vững và Năng lực thích ứng của cộng đồng. Chúng tôi cũng tập trung nghiên cứu và vận động chính sách nhằm chia sẻ tri thức và cùng hành động với đối tác và cộng đồng.

Với trọng trách là Giám đốc Quốc gia mới của Oxfam tại Việt Nam, tôi rất vinh dự và hân hạnh được đồng hành với toàn thể nhân viên Oxfam, cùng làm việc với các đối tác chiến lược từ phía chính phủ Việt Nam, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, và các nhà tài trợ. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các đối tác và người dân đã tin tưởng, ủng hộ, hỗ trợ và cam kết cùng Oxfam tại Việt Nam xây dựng một Việt Nam phát triển hài hòa, thịnh vượng, bền vững, bao trùm và bình đẳng.

Thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều biến động, khó dự đoán, phức tạp và mơ hồ (bối cảnh VUCA). Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững tầm nhìn, ưu tiên và mục tiêu đã được xác định. Đại dịch COVID-19 là một thách thức chưa từng có tiền lệ. Nhưng nó cũng là cơ hội vàng để chúng ta kiến tạo tương lai, mở rộng con đường và sáng tạo các ý tưởng cho một thế giới không còn đói nghèo và bất bình đẳng.

Cùng nhau, chúng ta có thể, và chúng ta sẽ kiến tạo một tương lai ý nghĩa và bền vững.

Vũ Thị Quỳnh Hoa

Giám đốc Quốc gia, Oxfam tại Việt Nam

============================

“Ending inequality and poverty is possible. Doing so is a conscious choice”[1].

Read Oxfam in Vietnam’s Country Strategy 2020-2025.

 

[1] Oxfam International Global Strategy