Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia

Chủ đề hội thảo:

Hội thảo hoan nghênh các bài viết liên quan đến bất kỳ nhưng không giới hạn trong các chủ đề nào dưới đây:

I. TỔNG QUAN VỀ RỪNG NGẬP MẶN

 • Vai trò của rừng ngập mặn đối với biến đổi khí hậu;
 • Vai trò của rừng ngập mặn đối với phát triển bền vững;
 • Các vấn đề về bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ở Việt Nam;
 • Các dịch vụ môi trường của rừng ngập mặn tại Việt Nam;

II. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT

Chính sách và pháp luật của dịch vụ môi trường rừng nói chung: trường hợp rừng ngập mặn;

 • Chính sách và pháp luật quản lý rừng ngập mặn;
 • Chính sách và pháp luật bảo vệ rừng ngập mặn;
 • Chính sách và pháp luật phát triển và sử dụng rừng ngập mặn;
 • Chính sách và pháp luật khai thác và hưởng lợi từ khai thác lâm sản trong rừng ngập mặn;
 • Chính sách và pháp luật quản lý xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng ngập mặn;
 • Chính sách và pháp luật sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng ngập mặn;
 • Chính sách và pháp luật giao khoán rừng, bao gồm cả khoán bảo vệ rừng ngập mặn;

III. CON NGƯỜI VÀ RỪNG NGẬP MẶN

 • Quản lý rừng dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu điển hình tại địa phương;
 • Các mối đe dọa từ hoạt động của con người đến rừng ngập mặn;
 • Vai trò của cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự trong vấn đề phát triển và bảo vệ rừng ngập mặn tại Việt Nam;
 • Vai trò của phụ nữ trong quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn;
 • Vấn đề bình đẳng giới trong quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn;

Các mốc thời gian:

Hạn nộp bài : 25/09/2022

Ngày hội thảo dự kiến : 12/10/2022

Chúng tôi trân trọng kính mời quý chuyên gia và nhà khoa học gửi bài viết cũng như yêu cầu thông tin và đóng góp ý kiến đến địa chỉ email: iicl@uel.edu.vn, hoặc liên hệ trực tiếp ThS. Phạm Lộc Hà tại số 02837244514 trong giờ hành chính.

Hội thảo mong đợi nhận được bài viết và các đóng góp khác của Quý vị.

Trân trọng,

Ban Tổ chức Hội thảo