Chuyên gia đào tạo, hướng dẫn Doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch marketing

Downloads: 

Chuyên gia đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch marketing cho Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam (SFV - Export)

Các công việc huấn luyện chuyên sâu và hướng dẫn, tư vấn trực tiếp cho Doanh nghiệp sẽ được cụ thể hóa bằng các bản kế hoạch làm việc/ theo dõi tiến độ kèm theo hợp đồng.

 

TÓM TẮT

Hoạt động: Hỗ trợ DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam xây dựng và triển khai chiến lược marketing

Vị trí: Chuyên gia đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch marketing (cá nhân hoặc nhóm)

Thời gian: thời gian dự kiến từ tháng 9/2022-tháng 06/2023

Địa điểm thực hiện: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

Ban quản lý dự án: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

Bối cảnh

Ngành rau quả và gia vị chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam sang EU, chỉ sau cà phê và chè. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 là 855 triệu EUR, tăng 8% so với năm 2019, tuy nhiên hiện chỉ chiếm chưa đến 1% thị phần hàng nông sản của EU. Điều đó có nghĩa là trái cây, rau và gia vị của Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để gia tăng tỉ trọng xuất khẩu sang EU. Những mặt hàng xuất khẩu này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng do việc cắt giảm và / hoặc dỡ bỏ thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tuy nhiên, năng suất của các doanh nghiệp hiện còn thấp và đang gặp nhiều thách thức khác nhau ngăn cản các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) gia vị và rau quả Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

Các DNNVV thiếu kiến thức và nguồn nhân lực để đáp ứng tiêu chuẩn và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng của công ty;

Các DNNVV thiếu kiến thức và khả năng tiếp cận thị trường EU, đồng thời có ít cơ hội liên lạc với các khách hàng châu Âu

Các doanh nghiệp trong ngành hàng gia vị và rau quả của Việt Nam thiếu cơ chế hiệu quả để nâng cao năng lực toàn ngành và quảng bá chung cho các sản phẩm

Nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành gia vị, rau, quả Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2022 – 2023.

Dự án được thực hiện trong 24 tháng sẽ hỗ trợ các DNVVN nâng cao năng lực xuất khẩu sang EU cũng như góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu tổng thể của dự án:

Góp phần tăng cường xuất khẩu các sản phẩm gia vị, trái cây và rau quả sang Liên minh Châu Âu thông qua việc hỗ trợ tăng cường năng lực của DNNVV trong ngành, nâng cao năng lực toàn ngành và danh tiếng của các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam

Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Tối đa hóa lợi ích của Việt Nam từ các cơ chế thương mại ưu đãi, tập trung vào EVFTA: tạo điều kiện cho DNNVV xuất khẩu gia vị, trái cây và rau được hưởng lợi từ việc cắt giảm và / hoặc dỡ bỏ thuế quan trong EVFTA.

- Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ Việt Nam sang EU: DNNVV xuất khẩu nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn được EU công nhận về an toàn thực phẩm và thực hành bền vững.

- Tăng cường khả năng tiếp cận với các doanh nghiệp FDI của EU tại Việt Nam và các nhà mua và nhà phân phối châu Âu.

Giải pháp hỗ trợ :

- Trang bị cho các DNNVV Việt Nam những kiến thức cần thiết về các yêu cầu nhập khẩu của EU, các phân tích và xu hướng thị trường cũng như người mua của EU;

- Tư vấn xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường Châu Âu, tăng cường khả năng tiếp thị thông qua các khóa đào tạo và xây dựng các hồ sơ tiếp thị số;

- Tăng cường khả năng tiếp cận kiến thức phù hợp với nhu cầu DNNVV nhằm giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược về đầu tư, sản xuất và tiếp thị theo hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn được EU công nhận;

- Nâng cao tiêu chuẩn chất lượng đối với các mặt hàng gia vị, trái cây và rau xuất khẩu của Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu của EU, cụ thể là BRC, IFS và Fairtrade; và

- Hỗ trợ các DNNVV mở rộng và tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp FDI của EU và các khách hàng châu Âu thông qua các sự kiện kết nối trực tuyến và trực tiếp.

Đối tượng của dự án:

DNNVV trong ngành rau, quả, gia vị đã, đang và có tiềm năng xuất khẩu sang EU và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN

Mục tiêu:

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai chiến lược Marketing để nâng cao năng lực xuất khẩu vào châu Âu.

Nội dung công việc

- Tiến hành đánh giá thực trạng năng lực Marketing và xây dựng thương hiệu của 7 - 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia dự án, thông qua rà soát các nội dung như: chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing; kế hoạch và năng lực triển khai hoạt động marketing, xây dựng thương hiệu; các công cụ marketing hiện tại của DN... Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để chuyên gia thiết kế các hoạt động hỗ trợ DN xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch marketing của DN.

- Biên soạn tài liệu giảng dậy cho DNNVV xuất khẩu trong ngành hàng gia vị, rau quả về các nội dung dự kiến sau:

· Vai trò của Marketing trong việc thực thi chiến lược kinh doanh;

· Xây dựng chiến lược, kế hoạch thực hiện hoạt động Marketing, xây dựng thương hiệu;

· Cung cấp những hiểu biết về nhu cầu thị trường, thị hiếu của khách hàng Châu Âu (customer insights).

- Giảng dạy cho doanh nghiệp về Marketing, trong đó thời gian là 1 ngày chuẩn bị tài liệu và 1 ngày giảng trực tiếp tại lớp học.

- Thiết kế và thực hiện 7-10 gói huấn luyện/ hướng dẫn, tư vấn cho từ 7-10 DNNVV tham gia dự án (mỗi gói/ 1 DN) trong việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch marketing, xác định các công cụ marketing phù hợp, cách thức xây dựng nội dung marketing, trong đó làm nổi bật được sự khác biệt/ tính độc đáo/ bản sắc, truyền tải hiệu quả câu chuyện doanh nghiệp, đặc biệt hướng tới các yếu tố như sản xuất và kinh doanh bền vững, trao quyền cho phụ nữ … giúp DN tăng cường việc xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Trên đây là nội dung các công việc mà chuyên gia cần thực hiện trong 02 năm Dự án triển khai (2022-2023). Tuy nhiên, trong quá trình ký kết hợp đồng, Ban Quản lý dự án (VCCI) sẽ ký kết hợp đồng với chuyên gia theo từng sản phẩm được nêu trên và theo tiến độ thực hiện.

 

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TƯ VẤN VÀ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM CÔNG TÁC

Công việc sẽ thực hiện dự kiến từ tháng 9/2022 đến tháng 06/2023

Chuyên gia thực hiện công việc của mình tại Hà Nội và/hoặc tại các địa phương nơi có doanh nghiệp được Dự án lựa chọn hỗ trợ.

 

SẢN PHẨM CÔNG VIỆC

- Báo cáo đánh giá năng lực Marketing và xây dựng thương hiệu của 7-10 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia.

- Tài liệu giảng dạy cho DNNVV xuất khẩu trong ngành hàng gia vị, rau quả về Marketing đáp ứng các yêu cầu về nội dung nêu tại Mục 3. Tài liệu nộp cho dự án bằng bản in cứng và bản mềm trên USB hoặc ổ cứng bằng tiếng Việt. Bộ tài liệu chuẩn có thể sử dụng cho hình thức học trực tiếp hoặc chuyển soạn thành tài liệu học trực tuyến (video, bài trình bày,…) trên các nền tảng như Zoom, Skype, website của dự án và các nền tảng đào tạo trực tuyến khác.

- Giảng dạy trực tiếp tại lớp học 01 ngày cho các doanh nghiệp.

- 7- 10 DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả xây dựng được chiến lược/ kế hoạch marketing và các nội dung khác theo yêu cầu về nội dung nêu tại Mục 3.

 

QUY ĐỊNH VỀ TIẾN ĐỘ

Các công việc huấn luyện chuyên sâu và hướng dẫn, tư vấn trực tiếp cho Doanh nghiệp sẽ được cụ thể hóa bằng các bản kế hoạch làm việc/ theo dõi tiến độ kèm theo hợp đồng.

Chế độ báo cáo:

Chuyên gia sẽ báo cáo cho Ban quản lý dự án theo định kỳ, đầu mối liên lạc: chị Lê Thị Kim Thành, đt: 0912933834, email: thanhltk@vcci.com.vn.

 

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM

- Chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm về việc giảng dạy, hướng dẫn cho doanh nghiệp về Marketing;

- Có kỹ năng giảng dạy, tư vấn trực tiếp cho DNNVV, hợp tác xã, hộ nông dân;

- Sẵn sàng đi công tác xa, dài ngày, thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn Marketing, bán hàng tại thị trường châu Âu cho DNNVV ngành hàng rau, quả, gia vị.

 

NGÂN SÁCH

Mức phí: dựa trên sự chào giá cạnh tranh của các nhóm chuyên gia/ tư vấn

 

HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV sẽ hỗ trợ các công việc sau:

- Sắp xếp các cuộc gặp giữa chuyên gia với các doanh nghiệp được lựa chọn;

- Thu xếp việc đi lại, ăn, ở cho chuyên gia theo quy định của Dự án;

- Tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp để tư vấn giảng dạy;

- Hỗ trợ việc cung cấp các tài liệu tham khảo của Ban quản lý dự án (nếu có);

- Cử cán bộ cùng với chuyên gia đi đến doanh nghiệp để thực hiện gói huấn luyện chuyên sâu.

 

THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN GIA

Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 4/9/2022 về địa chỉ: Lê Thị Kim Thành, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: thanhltk@vcci.com.vn, ĐT: 0912933834

 

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

Các ứng viên có thể ứng tuyển theo cá nhân hoặc theo nhóm. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm làm việc (tối đa 3 trang cho 1 cá nhân) trong đó nêu rõ kinh nghiệm và những công việc tương tự đã thực hiện. Trong trường hợp ứng tuyển theo nhóm thì nêu rõ vị trí phân công cho từng thành viên.

- Thư ứng tuyển (cá nhân/nhóm);

- Đề xuất thực hiện gồm: đề xuất kỹ thuật và tài chính.