COVID-19

Chi phí tiêm vắc xin ngừa COVID-19 có thể giảm xuống ít nhất 5 lần nếu các hãng dược không giữ thế độc quyền để thu lợi riêng , đây là tuyên bố mới nhất ngày hôm nay của Liên minh Vắc xin cho Tất cả mọi người. Phân tích mới của Liên minh cho thấy công ty Pfizer/BioNTech và Moderna đang tính giá bán...
The cost of vaccinating the world against COVID-19 could be at least five times cheaper if pharmaceutical companies weren’t profiteering from their monopolies on COVID-19 vaccines.
Subscribe to RSS - COVID-19