[Book] Breaking out of the cocoon

Overcoming the limits of oneself

Paper publication date: 
Monday, May 22, 2017

Story has it that there was once a person who saw a butterfly struggling to emerge from its cocoon, so he/she decided to cut it for the butterfly to get out. Little did he/she know that his action prevented it from flying. The butterfly could only crawl around its cocoon, causing the wrinkles on its wings and eventually death. The struggle to break out of the cocoon is necessary for the butterfly to become strong and capable of flying.

This book documents the stories of people from different regions of Vietnam on their process of realization and struggle to emerge from the cocoon formed by their own prejudice and social pressure that: “A good wife must obey”, “Women must take care of all the house work”, “Men must decide everything”, “Girls need not study much”, “Getting an education is the only road for success”, “Anywhere is better than my hometown”. This process does not only help them transform – become stronger and more confident but also help them realize the value of dreams and determination to chase their own aspirations.

62 story-photos introduced in this book were taken by 25 farmers representing four ethnic communities of Kinh, Tay, Chinese, Khmer in Lao Cai, Bac Giang, Soc Trang and Ca Mau provinces. These were selected from more than 5,000 products by 96 farmers who participated in a Photo Voice project, funded by Oxfam International ‘s Knowledge Fund, Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). This project was co-operated by Oxfam in Vietnam and CECEM Training & Consultancy Joinstock Company in the period from September 2016 to March 2017.

 

Chuyện kể rằng có người thấy một con bướm quá khó khăn để thoát khỏi cái kén, anh ta đã cắt cái kén để giúp nó thoát ra. Thế nhưng điều đó lại khiến con bướm không thể bay như bình thường mà chỉ biết bò quanh kén, đôi cánh nhỏ của nó dần nhăn lại và nó đã chết. Việc vật lộn để thoát khỏi cái kén là quá trình cần thiết giúp con bướm trở nên mạnh mẽ và có thể cất cánh bay lên.

Cuốn sách này tái hiện câu chuyện của những con người từ nhiều miền quê khác nhau về quá trình họ nhận ra và vật lộn để thoát khỏi những lớp kén hình thành từ định kiến trong suy nghĩ của chính họ và từ áp lực xã hội, rằng: “Làm dâu tốt thì phải nghe lời”, “Phụ nữ thì phải lo hết việc nhà”, “Đàn ông thì phải quyết mọi chuyện”, “Con gái thì không cần phải học nhiều”, “Đi học là con đường duy nhất để thành công”, “Ở quê thì không bằng thoát đi nơi khác”. Quá trình này không chỉ giúp họ lột xác - trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, mà còn giúp họ nhận ra ý nghĩa của việc dám mơ ước và quyết tâm theo đuổi để đạt được những khát vọng của bản thân mình.

64 câu chuyện ảnh được giới thiệu trong cuốn sách là tác phẩm của 29 nông dân đại diện cho 4 dân tộc Kinh, Tày, Hoa, Khơ Me ở các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Sóc Trăng và Cà Mau. Những tác phẩm này được lựa chọn từ hơn 5000 tác phẩm của 96 nông dân tham gia dự án “Kể chuyện bằng hình ảnh”, được tài trợ bởi Quỹ Tri Thức của Tổ chức Oxfam Quốc tế, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA). Dự án này được đồng thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Công ty Tư vấn và Đào tạo CECEM trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017.