Oxfam: Khởi động dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam” (Hợp phần chuỗi giá trị Tre) tại Nghệ An

Friday, May 25, 2018

Nghệ An – Hôm nay 25/5, Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ (thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đối tác 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa tổ chức hội thảo khởi động dự án trị giá 4,3 triệu Euro, do liên minh châu Âu (EU), Oxfam và đối tác đồng tài trợ, hướng tới phát triển bền vững hai chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam.

Hiện nay, có khoảng 1,5 triệu người sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam có nguồn sinh kế chính phụ thuộc vào sản xuất, chế biến nghêu và tre. Tuy nhiên, họ đang đối mặt với rất nhiều bất lợi và thách thức so với các tác nhân khác trong chuỗi giá trị, thu nhập thấp và đa số vẫn là những hộ nghèo.

Theo bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, “Thu nhập của những người sản xuất quy mô nhỏ sẽ được cải thiện khi sản phẩm của họ đáp ứng được những tiêu chuẩn về chất lượng và sản xuất bền vững, năng lực đàm phán của họ với các công ty chế biến và thương mại được nâng cao, từ đó tiếp cận hiệu quả hơn tới thị trường trong nước và quốc tế”.

Song song với việc hỗ trợ cải tiến kĩ thuật sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả trong chế biến và kinh doanh, dự án tập trung xây dựng năng lực của các hộ sản xuất quy mô nhỏ, hỗ trợ kĩ thuật các doanh nghiệp đầu ngành trong chuỗi nghêu và tre nhằm đạt được các tiêu chuẩn sản xuất bền vững quan trọng như MSC (Marine Stewardship Council) dành cho nghêu, FSC (Forest Stewardship Council) dành cho tre. Đó là điều kiện tiên quyết để tiếp cận những thị trường khó tính như châu Âu.

TS. Phan Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ khẳng định: “Muốn nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm từ tre nứa, chúng ta phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn bền vững trong chuỗi sản xuất các sản phẩm này. Các thị trường quốc tế có đòi hỏi cao; đó là thách thức nhưng cũng là cơ hội vì khi chúng ta đáp ứng được những tiêu chuẩn đó, người sản xuất và doanh nghiệp chế biến không những tăng được thu nhập mà còn giúp đóng góp vào việc khai thác vùng nguyên liệu theo hướng bền vững và đóng góp cho an sinh xã hội”.

Tiến sĩ Phạm Văn Chắt, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế - VCCI, báo cáo viên Bộ công thương về Hội nhập kinh tế quốc tế, chia sẻ: "Hầu hết các quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Mỹ đều có quy định về nhập khẩu sản phẩm từ mây, tre đan và thủ công mỹ nghệ, trong đó đặc biệt là các quy định lên quan đến bảo vệ môi trường. Theo đó các nước sẽ kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát các loại côn trùng gây bệnh, lây nhiễm trong sản phẩm (nhất là không hun, sấy đúng quy trình, kỹ thuật)”.

Các thị trường mới cho nghêu và tre sẽ được nghiên cứu và tiếp cận thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, đặc biệt là các đối tác châu Âu như Mạng lưới mây, tre quốc tế (INBAR), hiệp hội và mạng lưới các nhà bán lẻ quốc tế như Amazon, Morrison, Wallmart, Axfood…

Ngoài ra, một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi giá trị. Các liên minh công - tư bao gồm chính quyền địa phương, các tổ chức dịch vụ công, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp đầu ngành, các tổ chức tổ chức chính trị xã hội và đối tác sẽ được thành lập tại năm tỉnh dự án. Các liên minh sẽ tập trung thúc đẩy triển khai các chính sách phát triển ngành, tăng cường xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường và tín dụng, đồng thời tham gia giám sát và hành động để phát triển bền vững và toàn diện các chuỗi giá trị.

Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam” sẽ được thực hiện trong bốn năm (2018 – 2022) tại năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, mang lại lợi ích cho 150 nhóm sản xuất với 35.000 thành viên và 60 doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ.

Dự án do Oxfam quản lý và phối hợp thực hiện cùng các đối tác là Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt nam (VCCI).

Notes to editors: 

Chương trình EU

Chương trình Các chuỗi giá trị bền vững, toàn diện và Tăng cường lương thực là một trong những Chương trình của Ủy ban Châu Âu nhằm phát triển toàn diện và bền vững các chuỗi giá trị nông nghiệp, góp phần giảm nghèo và cải thiện an ninh lương thực cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương.

Oxfam

Oxfam là một liên minh toàn cầu gồm 20 tổ chức hoạt động cùng nhau tại hơn 90 quốc gia, trong lĩnh vực phát triển. Oxfam huy động sức mạnh và tiếng nói của người dân nhằm chống lại nghèo đói, bất bình đẳng và bất công.

Trong dự án này, Oxfam đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận, quá trình tham vấn, xây dựng lòng tin giữa các bên tham gia, thiết lập liên minh công tư nhằm hài hoà nhu cầu và lợi ích của tất cả các bên liên quan.

ICAFIS

Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS) là một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh thúc đẩy nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững tại Việt Nam đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam tới quốc tế chủ yếu ở các nước đang phát triển thuộc châu Á-Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latinh.

NTFPRC

Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) là đơn vị thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (bộ NN và PTNT) là trung tâm nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm sản ngoài gỗ.

Trong dự án này, ICAFIS và NTFPRC sẽ trực tiếp làm việc với 150 nhóm sản xuất quy mô nhỏ, là hai đơn vị phụ trách về mặt kỹ thuật quản lý các hoạt động sản xuất nghêu và tre bền vững.

VCCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức phi chính phủ Việt Nam, hoạt động nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Trong dự án này, VCCI sẽ triển khai các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại, phát triển kinh doanh và tiếp cận thị trường (trong nước và quốc tế) cho người sản xuất quy mô nhỏ, doanh nghiệp và hiệp hội.

Contact information: 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Nguyễn Thị Phương Dung, Cán bộ Truyền thông, Oxfam tại Việt Nam

ĐT. (84-4) 39454448 (408), DĐ (84) 986 508 789,

Email: dung.nguyenthiphuong@oxfam.org