Photobook "Dialogues with rivers"

Paper publication date: 
Monday, November 26, 2018

Throughout the last decade, water security in the Mekong Delta has become a serious matter. Not only shortened in the rainy season, water resources are severely degraded and polluted, making the Mekong Delta have to endure droughts for many years. Meanwhile, the rise of sea level allows saline water to invade more and more in to the land. This represents the consequence of many factors: climate change, upstream development projects, and everyday activities of us humans.

We proudly present to you two photobooks compiled by Vietnam Rivers Network:

- Photobook "Mekong Delta: Confront & Adapt" (2016).

- Photobook "Dialogues with rivers" (2017 - 2018): Emphasize on gender issues & the position of women in management, using and protecting water resources and rivers.

__________________________________________________

Gần một thập niên trở lại đây, an ninh nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang ngày một nghiêm trọng. Không những bị rút ngắn vào mùa mưa, nguồn nước bị suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng trên diện rộng khiến cho ĐBSCL nhiều năm phải đối mặt với tình trạng khô hạn. Trong khi đó, sự gia tăng mực nước biển cho phép nước mặn ngày một xâm lấn vào sâu trong nội địa. Đây là hệ quả của nhiều yếu tố: biến đổi khí hậu, các dự án phát triển tại thượng nguồn và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của chính con người.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc hai cuốn sách do Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam biên soạn:

- Cuốn sách “Đồng bằng sông Cửu Long: Đối mặt và thích ứng” (2016)

- Cuốn sách “Đối thoại với dòng sông” (2017 - 2018): Nhấn mạnh tới vấn đề giới và hình ảnh người phụ nữ trong quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và sông ngòi.