[Report] The Inequality Virus

Bringing together a world torn apart by coronavirus through a fair, just and sustainable economy

Paper author: 
Esmé Berkhout, Nick Galasso, Max Lawson, Pablo Andrés Rivero Morales, Anjela Taneja, Diego Alejo Vázquez Pimentel
Paper publication date: 
Monday, January 25, 2021

The coronavirus pandemic has the potential to lead to an increase in inequality in almost every country at once, the first time this has happened since records began. The virus has exposed, fed off and increased existing inequalities of wealth, gender and race. Close to two million people have died, and hundreds of millions of people are being forced into poverty while many of the richest – individuals and corporations – are thriving. Billionaire fortunes returned to their pre-pandemic highs in just nine months, while recovery for the world’s poorest people could take over a decade. The crisis has exposed our collective frailty and the inability of our deeply unequal economy to work for all. Yet it has also shown us the vital importance of government action to protect our health and livelihoods. Transformative policies that seemed unthinkable before the crisis have suddenly been shown to be possible. There can be no return to where we were before. Instead, citizens and governments must act on the urgency to create a more equal and sustainable world.

 

Đại dịch COVID-19 có nguy cơ khiến bất bình đẳng gia tăng cùng lúc ở hầu hết các quốc gia, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Virus Corona đã phơi bày và trầm trọng hóa tình trạng bất bình đẳng về của cải, giới và chủng tộc. Hơn hai triệu người đã tử vong và hàng trăm triệu người rơi vào cảnh đói nghèo trong khi nhiều cá nhân và tập đoàn giàu có nhất lại đang phát triển thịnh vượng. Trị giá tài sản của các tỷ phú đã quay về mức như trước đại dịch chỉ trong vòng chín tháng, trong khi quá trình phục hồi đối với những người nghèo nhất thế giới có thể mất đến hơn một thập kỷ. Cuộc khủng hoảng đã phơi bày sự yếu kém tập thể và thực tế rằng nền kinh tế bất bình đẳng sâu sắc của chúng ta không thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy tầm quan trọng của các quyết sách của chính phủ trong việc bảo vệ sức khỏe và sinh kế của người dân. Những chính sách cải cách từng được cho là bất khả đã được triển khai để đối phó với đại dịch. Chúng ta có thể không quay trở lại được trạng thái trước kia. Người dân và chính phủ các nước phải hành động khẩn trương để kiến tạo một thế giới bình đẳng và bền vững hơn.