Public Good or Private Wealth? - Oxfam Briefing Paper

Paper publication date: 
Monday, January 21, 2019

PUBLIC GOOD OR PRIVATE WEALTH?

Billionaire fortunes increased by 12 percent last year – or $2.5 billion a day - while the 3.8 billion people who make up the poorest half of humanity saw their wealth decline by 11 percent.

‘Public Good or Private Wealth’ shows the growing gap between rich and poor is undermining the fight against poverty, damaging our economies and fuelling public anger across the globe. It reveals how governments are exacerbating inequality by underfunding public services, such as healthcare and education, on the one hand, while under-taxing corporations and the wealthy, and failing to clamp down on tax dodging, on the other. It also finds that women and girls are hardest hit by rising economic inequality.

________________________________________​​​​​​​__________

​​​​​​​LỢI ÍCH CÔNG HAY TÀI SẢN TƯ?

Khối tài sản của nhóm tỉ phú đã tăng 12% vào năm ngoái – tương đương 2,5 tỉ đô một ngày – trong khi 3,8 tỉ người thuộc nửa nghèo nhất của nhân loại phải chứng kiến tài sản của mình sụt đi 11%.

Báo cáo “Lợi ích Công hay Tài sản Tư” cho thấy khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn đang hủy hoại cuộc chiến chống nghèo đói, gây tổn thất cho nền kinh tế cũng như châm ngòi cho làn sóng bất bình diễn ra trên toàn cầu. Báo cáo cho thấy các chính phủ đang khiến cho bất bình đẳng trở nên trầm trọng hơn qua việc đầu tư không thích đáng cho các dịch vụ công như dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục, mặt khác lại áp thuế thấp cho các tập đoàn và các nhóm giàu có, và thất bại trong việc chống trốn thuế. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng phụ nữ và trẻ em gái là những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bất bình đẳng kinh tế gia tăng.