Inequality Matters

Paper publication date: 
Friday, March 23, 2018

"I am pleased to introduce to you our new periodical entitled “Inequality Matters”. It is part of a series of actions to inform public debate on development and humanitarian issues. It is also a space for you to engage with and contribute to shaping the debate. I hope you will find the periodical useful and will share with us your comments and perspectives to enrich the depth of the debate".

Babeth Ngoc Han Lefur
Country Director, Oxfam in Vietnam

______________________________​​​​​​​__________​​​​​​​__________

"Tôi hân hạnh giới thiệu tới độc giả một tạp chí mới xuất bản định kỳ của chúng tôi mang tên “Chuyện Bất Bình Đẳng”. Đây là một trong các chuỗi hoạt động nhằm truyền tải cuộc tranh luận công khai về các vấn đề phát triển và nhân đạo tới công chúng. Tạp chí cũng là một không gian để các độc giả tham gia và đóng góp tích cực cho các cuộc tranh luận. Tôi hi vọng các độc giả sẽ tìm thấy sự bổ ích ở tạp chí định kỳ này và cùng chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ và góc nhìn khác nhau để cuộc tranh luận có chiều sâu và trở nên phong phú hơn".

Babeth Ngọc Hân Lefur
Giám đốc quốc gia, Oxfam tại Việt Nam