[Báo cáo] Công việc chăm sóc không lương: Thực trạng và lượng hoá giá trị

Paper publication date: 
Thursday, December 5, 2019

Những công việc hàng ngày trong gia đình như nấu cơm, rửa bát, đi chợ, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, chăm sóc con nhỏ, người già, người ốm .v.v. vẫn thường được gọi là việc nội trợ, việc vặt trong nhà, không mang lại giá trị về mặt kinh tế và mặc nhiên bị coi là công việc của phụ nữ. Các nhà nghiên cứu gọi đó là công việc chăm sóc không lương (CVCSKL) - unpaid care work. 

Một số nghiên cứu trong và ngoài nước gần đây đã chứng minh rằng CVCSKL có ý nghĩa quan trọng và giá trị to lớn không chỉ với các gia đình mà với toàn xã hội. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh giá trị kinh tế của CVCSKL bằng việc lượng hóa giá trị của chúng. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị kinh tế của công việc này vẫn chưa được thừa nhận chính thức trong các gia đình và chưa được tính vào GDP của nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, những công việc không tạo ra thu nhập này đã và đang làm tăng thêm gánh nặng cho phụ nữ. 

Chúng tôi nhận thấy cần phải có những nghiên cứu khoa học tiếp tục chứng minh và ủng hộ mạnh mẽ hơn cho việc thừa nhận giá trị của CVCSKL. Việc lượng hóa giá trị CVCSKL trong bối cảnh mới là điều cần thiết, cung cấp căn cứ lý luận và thực tiễn nâng cao nhận thức xã hội về giá trị đích thực của các công việc gia đình, về những đóng góp to lớn của phụ nữ trong việc duy trì sự ổn định bền vững của gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.