WEE

Read the story in Vietnamese here “This area is home to delectable rice - rice grown on shrimp-farming land.” Ms. Dieu swiftly packed the five-kilo bag of rice branded “Tri Luc” as she spoke. She didn’t hide the regret that her cooperative used to sell raw paddy to the enterprises, making little...
Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ trong chuỗi lúa gạo” chính thức khởi động vào ngày 2/6.
Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm tại Đông Nam Á - Giai đoạn 2” (GRAISEA 2) tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến tăng quyền năng kinh tế phụ nữ trong nông nghiệp" với mong muốn tạo cơ hội cho phụ nữ, tổ nhóm nông dân, hợp tác xã đề xuất, triển khai các...
Subscribe to RSS - WEE