ricehero

Ứng dụng “Rice Hero” đơn giản hóa quá trình thu thập, đo mức phát thải ở quy mô hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp. Người dùng chỉ cần cung cấp thông tin đầu vào cơ bản trong quá trình canh tác, thu hoạch và chế biến lúa, ứng dụng sẽ tính toán lượng phát thải hiện tại, và đề xuất các giải pháp giảm...
Subscribe to RSS - ricehero