M-Score

Sáng 29-3, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi lễ Tổng kết Chương trình Dự án “Dân chấm điểm M – Score” sau 1 năm triển khai tại Quảng Bình. Dự án “Dân chấm điểm M.Score” là chương trình sử dụng phương pháp...
Public administration services in Vietnam, such as applying for land-use right certificates, acquiring personal documents like birth certificates or registering a business, are often slow and inefficient. Both citizens and businesses often experience delays, non-transparent procedures and requests...
Subscribe to RSS - M-Score