Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF) mời nộp Đề xuất Sáng kiến Tư pháp lần thứ ba

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.

Ban Thư ký Quỹ JIFF và tổ chức Oxfam tại Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm nộp hồ sơ xin tài trợ lần thứ ba của Quỹ JIFF theo hướng dẫn dưới đây:

Chủ đề của đợt tài trợ lần ba: Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở Việt Nam (chi tiết hướng dẫn nội dung đề xuất Sáng kiến được gửi kèm thư mời này).

Tổ chức nộp hồ sơ: Là tổ chức Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm tính đến thời điểm nộp sáng kiến và có hoạt động thích hợp được công nhận trong lĩnh vực pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho công dân Việt Nam. Các tổ chức đã hoàn thành Sáng kiến tài trợ lần thứ nhất của Quỹ JIFF có lĩnh vực hoạt động phù hợp và không có vi phạm trong quá trình thực hiện cũng có thể nộp hồ sơ xin tài trợ đợt này.

Địa điểm thực hiện: Các Sáng kiến phải được thực hiện tại một hoặc nhiều địa phương trong số các tỉnh/thành phố sau đây: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Tổ chức nộp hồ sơ không nhất thiết phải có trụ sở đặt tại các tỉnh/thành phố này.

Thời gian thực hiện Sáng kiến: 12 tháng.

Số tiền tài trợ cho mỗi Sáng kiến: Tối thiểu là 1.384.280.000 VND và tối đa là 2.076.420.000 VND (tương đương 50.000 Euro - 75.000 Euro).

Mẫu đề xuất Sáng kiến: Đề xuất Sáng kiến được soạn bằng tiếng Việt theo mẫu gửi kèm. Các đơn vị nộp hồ sơ gửi bản mềm qua địa chỉ email: quyjiff@oxfam.org, HOẶC gửi bản in tới Ban Thư ký quỹ JIFF – Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Địa chỉ: số 22, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 17h30, ngày 21/6/2021.

Đánh giá hồ sơ Sáng kiến: Các Sáng kiến sẽ được Ban Thư ký sơ tuyển về tính hợp lệ. Các hồ sơ hợp lệ sẽ được Ban xét duyệt tài trợ độc lập đánh giá và lựa chọn dựa trên Bảng tiêu chí xét duyệt tài trợ đã được Ban chỉ đạo dự án phê duyệt. Danh sách các tổ chức được nhận tài trợ sẽ được Ban Chỉ đạo dự án xem xét thông qua trên cơ sở đề xuất của Ban xét duyệt tài trợ.

Hỗ trợ cung cấp thông tin:

Nhằm hỗ trợ thông tin, Ban Thư ký quỹ JIFF tổ chức các hội thảo trực tuyến về “Giới thiệu thông tin nộp hồ sơ xin tài trợ lần thứ ba của Quỹ JIFF” tại Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh và Hòa Bình vào các ngày 17/5/2021, 19/5/202127/5/2021 trên nền tảng Zoom Meeting từ 8h45 đến 12h30. Các tổ chức quan tâm có thể tham gia trực tuyến theo địa chỉ (sử dụng chung cho cả 3 sự kiện):

          Meeting ID: 985 4841 8140
          Passcode: 732924

Ngoài ra, các tổ chức quan tâm có thể gửi các câu hỏi tới địa chỉ email: quyjiff@oxfam.org trước 17h30 ngày 5/6/2021. Câu hỏi sẽ được trả lời thông qua một văn bản tóm tắt công khai trên trang web của Oxfam trước ngày 10/6/2021. Ban Thư ký quỹ JIFF không phản hồi từng câu hỏi cá nhân hoặc qua điện thoại.

Cập nhật: Ban thư ký Quỹ JIFF đã trả lời các câu hỏi từ các tổ chức quan tâm tại đây

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập các đường link dưới đây để xem video trình bày:

 

Ban Thư ký Quỹ JIFF
Tổ chức Oxfam tại Việt Nam
Địa chỉ: số 22, Lê Đại Hành, Hà Nội
Tel: + 84 4 3945 4448, máy lẻ 603; Email: quyjiff@oxfam.org

Chúng tôi mong nhận được hồ sơ của Quý cơ quan.