Vietnam commits to reducing emissions at COP26 Summit

At the COP26 summit on November 1, Prime Minister Pham Minh Chinh commits to reducing carbon emission to zero by 2050 and calls for fairness and justice in climate change issues.

Oxfam in Vietnam appreciated the commitment of the Government and the Vietnamese negotiating team at COP26.

According to Ms. Vu Thi Quynh Hoa, National Director of Oxfam in Vietnam, this is an important and beneficial commitment for Vietnam as we stand alongside other countries to achieve the goal of reducing greenhouse gas emissions to zero in 2050.

Commitment to reduce greenhouse gas emissions will benefit Vietnam in several ways. First of all, we can attract green finance from the financial package of USD 100 billion per year committed from countries for green economic development, circular economy and renewable energy.

This commitment is also in line with the trend of green recovery after COVID-19 and a human economy as approved by the XIII Party Congress resolution. Challenges for Vietnam are that we have a goal of increasing GDP by 6.5-7% per year, which means continued reliance on fossil fuels and increased greenhouse gas emissions.

Vietnam needs to shift its vision of growth-focused development to a human economy where we value the welfare of people, a clean environment, and ensure social security.

We should not trade off the environment for the sake of economic development.

---------------------

Read more about Vietnam's commitment at COP26 on Tuoi Tre news

Việt Nam cam kết giảm phát thải tại hội nghị cấp cao COP26

Tại hội nghị cấp cao COP26 ngày 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết giảm lượng phát thải khí nhà kính về “0” vào năm 2050, đồng thời kêu gọi các bên cùng hành động để giải quyết khủng hoảng biến đổi khí hậu, lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo công bằng và công lý.

Oxfam tại Việt Nam hoan nghênh cam kết của Chính phủ và đoàn đàm phán của Việt Nam tại COP26.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam, đây là một cam kết quan trọng và có lợi cho Việt Nam trong tiến trình đồng hành cùng các quốc gia khác đạt mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050.

Việc nâng cao cam kết giảm phát thải khí nhà kính sẽ có lợi cho Việt Nam về nhiều mặt. Trước hết, chúng ta có thể thu hút được nguồn tài chính xanh từ gói tài chính được cam kết từ các quốc gia với 100 tỉ USD mỗi năm cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo.

Cam kết này cũng phù hợp với xu hướng phục hồi xanh hậu COVID-19 và nền kinh tế nhân văn lấy con người làm trung tâm như nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã thông qua. Thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh chúng ta có mục tiêu tăng GDP lên 6,5-7% mỗi năm, đồng nghĩa với phát thải khí nhà kính gia tăng nếu chúng ta tiếp tục dựa vào nguồn nguyên liệu hóa thạch.

Việt Nam cần chuyển đổi tầm nhìn về phát triển kinh tế. Thay vì xem GDP là mục tiêu đạt được thì nên lấy giá trị về con người mạnh khỏe, môi trường trong sạch, đảm bảo an sinh xã hội làm mục tiêu phát triển.

Không đánh đổi môi trường vì mục tiêu phát triển kinh tế.
----------------
Đọc thêm về cam kết của Việt Nam tại COP26 trên báo Tuổi trẻ.