Improving salary is key to reducing one-off withdrawals of social insurance

According to a study by Oxfam's partners, 58% of workers claim they have no savings at all, while the rest say they have to be frugal to have some hedging savings. For many workers, borrowing is a regular occurrence.
One-off withdrawal of social insurance is mainly used to cover living expenses, such as paying for children's education, medical expenses/sickness, childbirth, etc.
The situation of workers withdrawing social insurance is one of the most worrying challenges for ensuring universal social security, and directly affects the interests of employees.

In an interview with VnExpress, Ms. Nguyen Thu Huong, Senior Programme Manager - Governance, Oxfam in Vietnam, said that the proposal to reduce benefits of one-time social insurance should be considered very carefully as it would cause great damage to workers, especially poor workers, and at the same time make the social insurance policy even less attractive.

Some proposals have been made to limit the one-time withdrawal of social insurance:

  • Adjust the minimum wage to a living wage, so that workers can cover living expenses without having to withdraw social insurance;
  • Reduce or completely eliminate the minimum number of years of payment to enjoy retirement;
  • Increase insurance benefits;
  • Regulate an appropriate level of payment and benefits so that workers can choose in accordance with their income conditions;
  • Increase the adjustment of monthly income for which compulsory social insurance has been paid to ensure its current purchase power is in accordance with the impact of inflation.

----------
Listen to the full version of podcast here: https://vnexpress.net/muon-han-che-rut-bhxh-mot-lan-phai-cai-thien-tien-...

Muốn hạn chế rút BHXH một lần phải cải thiện tiền lương

58% người lao động khẳng định họ không có chút tích lũy nào, số còn lại cho biết họ phải tằn tiện để có chút tiết kiệm phòng ngừa rủi ro. Đối với nhiều công nhân, vay nợ là việc rất thường xuyên.

Nhiều người lao động rút BHXH 1 lần để lo chi tiêu gia đình, như đóng tiền học cho con cái, chi y tế/ ốm đau, sinh nở..v..v..

Tình trạng người lao động rút BHXH đang là một trong những thách thức đáng lo ngại đối với việc đảm bảo an sinh xã hội toàn dân, và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý Cấp cao chương trình Quản trị tốt của Oxfam tại Việt Nam, cho rằng đề xuất giảm mức hưởng BHXH một lần cần phải cân nhắc rất kỹ vì sẽ gây thiệt hại lớn cho người lao động, đặc biệt là lao động nghèo, đồng thời khiến chính sách BHXH càng trở nên kém hấp dẫn. 

Để hạn chế rút BHXH một lần, bà Hương đề xuất:

  • Điều chỉnh mức lương tối thiểu lên mức lương đủ sống, để người lao động có thể chi trả cho các chi tiêu cho cuộc sống, mà không phải rút BHXH;
  • Giảm bớt hoặc bỏ hẳn quy định số năm đóng tối thiểu để được hưởng hưu trí; 
  • Tăng quyền lợi bảo hiểm;
  • Quy định mức đóng, mức hưởng phù hợp để người lao động có thể lựa chọn phù hợp với điều kiện thu nhập của mình;
  • Tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH bắt buộc để đảm bảo sức mua của các khoản đã đóng góp này khi quy đổi về hiện tại phù hợp với tác động của lạm phát

---------

Nghe đầy đủ Podcast tại đây: https://vnexpress.net/muon-han-che-rut-bhxh-mot-lan-phai-cai-thien-tien-...