Tư Vấn Xây Dựng Nội Dung Và Thúc Đẩy Nền Tảng Số

NHÓM TƯ VẤN XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ THÚC ĐẨY NỀN TẢNG SỐ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP KIẾN THỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH THỦY SẢN VÀ LÚA GẠO

 

Nhóm tư vấn được kỳ vọng thực hiện những hoạt động dưới đây:

Xây dựng các gói nội dung đào tạo và kiến thức, cụ thể như sau:

  • Các khóa đào tạo trực tuyến cho người lao động, gồm

· An toàn lao động

· Sơ cấp cứu

· Phòng cháy chữa cháy

· Nội quy công ty (trước hết là nội quy của 2 doanh nghiệp sẽ tham gia thí điểm – 1 doanh nghiệp tôm, 1 doanh nghiệp lúa gạo )

  • Kiến thức cung cấp cho người lao động bao gồm

· Kiến thức về Bộ Luật Lao động, các chính sách, quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, phúc lợi người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v.

· Kiến thức về bình đẳng giới/ quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ

· Kiến thức/ nội dung mong muốn truyền tải đến mạng lưới công đoàn viên, cán bộ các cơ quan của liên đoàn lao động cấp tỉnh

Truyền thông về nền tảng số và dự án

Cung cấp dịch vụ và quản trị nền tảng số

 

Đối tượng hưởng lợi

Gồm 02 đối tượng chính:

· Người lao động trong ngành thủy sản và lúa gạo

· Doanh nghiệp/ người sử dụng lao động trong ngành thủy sản và lúa gạo

 

Kết quả mong đợi cụ thể:

· 100 người lao động trong ngành thủy sản và lúa gạo tham gia tối thiểu 01 khóa học thông qua nền tảng số

· 500 người lao động trong ngành thủy sản và lúa gạo được tiếp cận kiến thức cần thiết thông qua nền tảng số

· Ít nhất 04 khóa đào tạo được xây dựng và cập nhật trên nền tảng số

· It nhất 05 nội dung kiến thức cần thiết được xây dựng, thiết kế và cập nhật trên nền tảng số

 

Yêu cầu Kinh nghiệm

Nhóm tư vấn cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc cao hơn chuyên ngành liên quan đến lao động, xã hộị như quản trị nhân lực, luật kinh tế, bảo hiểm, … và các chuyên ngành liên quan khác

- Có chuyên môn, 10 năm kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động đào tạo trực tiếp và trực tuyến về những nội dung và kiến thức nêu trên

- Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản và lúa gạo là một lợi thế

- Có kiến thức và kinh nghiệm về bình đẳng giới là một ưu thế

- Có kỹ năng làm việc nhóm, điều phối nhóm tốt

- Có khả năng phối hợp hiệu quả với các bên liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động

- Có khả năng viết báo cáo tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

 

Cách thức ứng tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp Hồ sơ ứng tuyển sẽ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo hướng dẫn ở phía dưới.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  •  Đề xuất kỹ thuật (bao gồm đề xuất dự thảo kế hoạch chi tiết với các phương pháp, công cụ, thành viên và vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng người trong nhóm tư vấn,…);
  •  Đề xuất tài chính (chi tiết kế hoạch tài chính, phí tư vấn và các chi phí liên quan để thực hiện nhiệm vụ);
  •  Sơ yếu lý lịch của tư vấn/ nhóm tư vấn;

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email tới: HR.Vietnam@oxfam.org, với chủ đề “Thúc đẩy nền tảng số đào tạo và kiến thức”

Thời hạn nộp hồ sơ: 08/11/2022

Chúng tôi chỉ liên lạc với những ứng viên được lựa chọn tham gia phỏng vấn