Tư vấn xây dựng hồ sơ kỹ thuật số và triển khai chiến lược marketing

Downloads: 

Dự án Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam (SFV - Export)

 

TÓM TẮT

Hoạt động: Tuyển tư vấn xây dựng hồ sơ kỹ thuật số cho doanh nghiệp trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam và triển khai chiến lược marketing

Vị trí: Chuyên gia tư vấn xây dựng hồ sơ kĩ thuật số (cá nhân hoặc nhóm)

Thời gian: Từ 1/10/2022 đến 15/12/2022

Địa điểm thực hiện: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

Ban quản lý dự án: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN

Mục tiêu:

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ kỹ thuật số phục vụ mục đích marketing nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu vào châu Âu.

Nội dung công việc

- Dựa trên chiến lược Marketing được dự án tư vấn cho doanh nghiệp, tiến hành xây dựng hồ sơ kỹ thuật số cho 7-10 doanh nghiệp dưới một số dạng như sau:

· Quay video clip truyền thông về doanh nghiệp và sản phẩm.

· Xây dựng clip tham quan nhà máy.

· Thông tin về doanh nghiệp.

· Số hoá dữ liệu về các sản phẩm doanh nghiệp cung cấp.

Hồ sơ kỹ thuật số sẽ được xây dựng dựa trên nhu cầu riêng nhằm phù hợp với mỗi doanh nghiệp. Hồ sơ kỹ thuật số sẽ được đăng tải lên nền tảng kỹ thuật số của dự án và trang web của các doanh nghiệp tương ứng

 

THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

Sản phẩm là Một bộ hồ sơ kỹ thuật số bao gồm thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm của doanh nghiệp được số hoá, tin tức về doanh nghiệp, video clip giới thiệu về doanh nghiệp/sản phẩm tương ứng với mỗi doanh nghiệp đựợc hỗ trợ.

Công việc sẽ thực hiện từ 1/10/2022 đến 15/12/2022

Chuyên gia tư vấn hoàn thiện sản phẩm và bàn giao lại cho Ban quản lý Dự án trước ngày 15 tháng 12 năm 2022

 

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM

  • Chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm về Marketing và tư vấn truyền thông cho doanh nghiệp;
  • Có khả năng số hoá dữ liệu, quay video clip truyền thông;
  • Sẵn sàng đi công tác xa, dài ngày, thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn truyền thông và Marketing

 

NGÂN SÁCH

Mức phí: dựa trên sự chào giá cạnh tranh của các nhóm chuyên gia/ tư vấn

 

THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT VÀ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Các ứng viên có thể ứng tuyển theo cá nhân hoặc nhóm. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm làm việc (tối đa 3 trang cho 1 cá nhân) trong đó nêu rõ kinh nghiệm và những công việc tương tự đã thực hiện. Trong trường hợp ứng tuyển theo nhóm thì nêu rõ vị trí phân công cho từng thành viên.

Thư ứng tuyển (cá nhân/nhóm);

Đề xuất thực hiện gồm: đề xuất kỹ thuật và tài chính.

Cách thức ứng tuyển:

Chuyên gia tư vấn vui lòng gửi đề xuất qua email duynh@vcci.com.vn với chủ đề:

“Ứng tuyển làm hồ sơ kĩ thuật số dự án SFV - Export” trước ngày 30/09/2022.