Tư vấn tài liệu hoá câu chuyện điển hình

DỰ ÁN: Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại Việt Nam

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Nhóm tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhân viên của LIGHT và các đối tác dự án, các đầu mối thực địa tại Hải Phòng và HCM để nghiên cứu các tài liệu hiện có của dự án, phỏng vấn người tham gia, thực hiện dự án và tài liệu hóa các thông tin thu nhận được thành các nội dung nêu bật những điển hình, thực hành tốt từ dự án.

NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN/NHÓM TƯ VẤN:

Thu thập thông tin và viết các câu chuyện điển hình

• Nghiên cứu tài liệu hiện có về các hoạt động của dự án, đặc biệt là cách thức thành lập, vận hành các nhóm công nhân tại Hải Phòng và HCM và yêu cầu viết câu chuyện điển hình

• Thực hiện phỏng vấn nhân vật tại địa bàn dự án

• Chụp hình với nội dung phù hợp với định dạng câu chuyện xuất bản

• Hoàn thiện sản phẩm dưới dạng nội dung bằng Tiếng Việt và định dạng ảnh phù hợp với yêu cầu xuất bản

• Tuân thủ các nguyên tắc về truyền thông theo Hướng dẫn truyền thông dành cho đối tác của Oxfam(đính kèm);

Thiết kế các câu chuyện điển hình để làm sản phẩm trưng bày

• Xây dựng bản thiết kế gồm chữ và ảnh

• Hoàn thiện sản phẩm dưới dạng nội dung và định dạng ảnh phù hợp với yêu cầu xuất bản

SẢN PHẨM CUỐI CÙNG

• Bộ 05 câu chuyện ghi nhận sự thay đổi và các điển hình thực hành tốt theo khung nội dung được thống nhất với LIGHT

• Tổng hợp hình ảnh từ các nhân vật, sự kiện ở định dạng ảnh thô và ảnh đã qua biên tập.

• Tổng hợp ghi chép kết quả phỏng vấn các nhân vật

• 1 bộ thiết kế 5 câu chuyện điển hình gồm phiên bản ngôn ngữ Tiếng Việt + ảnh theo thiết kế được duyệt.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ KIẾN

Nhiệm vụ được thực hiện từ tháng 10 năm 2022 và sẽ hoàn thành vào ngày 15 tháng 12 năm 2022. Nhóm sản xuất sẽ hợp tác chặt chẽ với LIGHT và nhóm đối tác trong việc lên kịch bản, quay phim và chỉnh sửa sản phẩm

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Nhóm tư vấn cần thỏa mãn các tiêu chí:

• Hiểu biết về các vấn đề và đề tài liên quan tới lao động di cư, đặc biệt là công nhân làm việc trong các nhà máy, hiểu biết về quyền lao động và chính sách pháp luật lao động trong nước, và các chế độ an sinh xã hội

• Kinh nghiệm thực hiện các sản phẩm báo chí, tài liệu truyền thông ngắn với nội dung liên quan đến lao động di cư và các đối tác làm về lao động di cư

• Nền tảng và / hoặc kinh nghiệm làm việc với các công nhân và kiến ​​thức về các vấn đề giới là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm về tài liệu hóa các hoạt động của dự án phát triển phục vụ công tác vận động chính sách.

• Có kinh nghiệm chụp ảnh cơ bản và sử dụng hình ảnh tạo tác động cho các câu chuyện.

THỦ TỤC ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi các tài liệu sau bằng tiếng Việt, có ghi rõ tiêu đề Điều khoản tham chiếu đến địa chỉ thu.dinhthi@lightvietnam.org, hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/10/2022. Hồ sơ của ứng viên bao gồm:

• Mô tả ngắn gọn về thành phần nhóm; bao gồm (i) trình độ chuyên môn, (ii) kinh nghiệm làm việc có liên quan, (iii) vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhiệm vụ này.

• Hai tham chiếu của các sản phẩm tương tự

• Đề xuất chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm chỉ rõ các chi phí cho các hạng công việc.

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đinh Thị Thu- cán bộ dự án. Email: thu.dinhthi@lightvietnam.org ; SĐT 0943695131