Consultant/Trainer to write news and stories of change on social protection for CSOs

NHIỆM VỤ YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN:
Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Xây dựng tài liệu tập huấn (bao gồm: Chương trình tập huấn, Kế hoạch bài giảng, Tài liệu phát tay cho học viên, Hướng dẫn thực hiện sau đào tạo dành cho học viên; Đánh giá trước và sau tập huấn…)
  • Triển khai khóa tập huấn trong hai ngày cho tối đa là 15 - 20 học viên.
  • Báo cáo về khóa tập huấn.


CƠ CHẾ BÁO CÁO:
Tư vấn làm việc trực tiếp với cán bộ dự án và báo cáo Quản lý dự án.


NĂNG LỰC YÊU CẦU:
Tư vấn cần đáp ứng những tiêu chí sau:

  • Có hiểu biết tốt về lao động di cư, quyền lao động và chính sách pháp luật lao động trong nước, và các chế độ an sinh xã hội;
  • Có kinh nghiệm viết bài, hoặc sử dụng mạng xã hội để truyền thông về các vấn đề trong đó có thể có vấn đề An sinh xã hội;
  • Có kinh nghiệm chụp ảnh cơ bản và sử dụng hình ảnh tạo tác động trên truyền thông;
  • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng tài liệu đào tạo, ưu tiên kinh nghiệm đào tạo về kỹ năng viết tin bài trên các trang mạng xã hội cho các nhóm cộng đồng;
  • Có kinh nghiệm đào tạo kỹ năng cho công nhân và các tổ chức xã hội có vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực.

NỘP HỒ SƠ:
Nhóm tư vấn quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Email bày tỏ sự quan tâm và mức phí tư vấn mong đợi.
  • Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của nhóm tư vấn

Hạn cuối nhận hồ sơ: 10h ngày 22/08/2022. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ
Đinh Thị Thu - cán bộ dự án. Email: thu.dinhthi@lightvietnam.org ; SĐT: 0943695131