Chuyên gia tư vấn về quyền và hỗ trợ pháp lý cho các nhóm đối tượng yếu thế

Các sản phẩm cần bàn giao

  • Một bộ công cụ khảo sát, gồm các câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc với các đối tượng khác nhau, các câu hỏi định hướng cho thảo luận nhóm (nếu có) hoặc bảng hỏi.
  • Một báo cáo khảo sát với độ dài không quá 20 trang (chưa bao gồm phụ lục) phản ánh kết quả khảo sát, trong đó nêu rõ nội dung (và lý do lựa chọn) của 3 chủ đề ưu tiên cần được nâng cao nhận thức về quyền và hỗ trợ pháp lý khi các quyền này của công dân, đặc biệt các nhóm yếu thế bị xâm phạm.
  • Tất cả kết quả đều được trình bày bằng Tiếng Việt và sẽ được dịch sang Tiếng Anh khi báo cáo khảo sát đã được thống nhất / nghiệm thu.

 

Yêu cầu đối với chuyên gia

Chuyên gia tư vấn được lựa chọn cần đảm bảo những yêu cầu tối thiểu sau đây:

  • Có hiểu biết tốt về các vấn đề tư pháp và pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề tư pháp mà các nhóm yếu thế ở Việt Nam đang phải đối mặt / gặp khó khăn.
  • Hiểu biết về cấu trúc bộ máy và quy trình ban hành chính sách, pháp luật ở Việt Nam.
  • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động của các tổ chức xã hội tại Việt Nam.

 

Thời gian

Các hoạt động khảo sát sẽ diễn ra vào tháng 11 đến tháng 12/2022, với báo cáo tiếp theo sau đó. Lịch trình dự kiến, với thời gian ước tính từ mỗi thành viên trong nhóm

 

Cách thức ứng tuyển

Tư vấn quan tâm vui lòng nộp hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email dưới đây và hồ sơ phải bao gồm:

  • Sơ yếu lý lịch của tư vấn: Giới thiệu về hồ sơ của tư vấn và kinh nghiệm liên quan;
  • Đề xuất kỹ thuật đạt được tất cả các mục tiêu dự kiến và sản phẩm mong đợi trong khung thời gian đã đề cập;
  • Đề xuất tài chính trong đó nêu rõ số ngày làm việc cần thiết, mức phí tư vấn và chi phí đi lại liên quan.
  • Đề xuất và các tài liệu liên quan có thể được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và phải gửi qua email đến HR.Vietnam@oxfam.org.

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 17:00, 28/09/2022.

Chúng tôi chỉ liên lạc với những ứng viên được lựa chọn tham gia phỏng vấn