Tư vấn xây dựng trang web (hạn nộp 05.08.2022)

1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

1.1. Phạm vi công việc:

 • Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể và cam kết thời hạn bàn giao;
 • Tư vấn lên ý tưởng và thiết kế trang web, bao gồm giao diện, tính năng và các yếu tố khác nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án;
 • Tư vấn kết nối với các nền tảng sẵn có (nếu phù hợp);
 • Xây dựng trang web theo thiết kế đã thống nhất;
 • Thử nghiệm, sửa lỗi và điều chỉnh theo yêu cầu của Oxfam để hoàn thiện trang web trước khi chính thức đưa vào sử dụng;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ và trích xuất dữ liệu người dùng;
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web cho người dùng và tài liệu hướng dẫn quản trị trang web & cách trích xuất dữ liệu cho nhân sự dự án;
 • Tổ chức tập huấn cho nhân sự dự án về sử dụng, quản trị trang web;
 • Hỗ trợ thuê tên miền, webhosting;
 • Bảo hành, bảo trì, sửa đổi các lỗi phát sinh trên trang web trong 01 năm sau khi bàn giao cho dự án;
 • Cung cấp tất cả hóa đơn, chứng từ tài chính cần thiết theo yêu cầu của dự án.

1.2. Yêu cầu sản phẩm

 • Một (01) kế hoạch làm việc được Oxfam thống nhất bao gồm thời gian, đầu việc hoàn thành, và đề xuất ngân sách
 • Ít nhất ba (03) ý tưởng thiết kế trang web để Oxfam xem xét lựa chọn thiết kế cho website
 • Một (01) trang web hoàn thiện theo thiết kế đã thống nhất, đáp ứng các yêu cầu tại Mục 3 và được Oxfam nghiệm thu
 • Một (01) bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng, tài liệu kỹ thuật hướng dẫn quản trị trang web hoàn thiện và được Oxfam nghiệm thu
 • Hoàn thành lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho nhân sự dự án, trong đó bao gồm việc cập nhật nội dung và bảo trì trang web
 • Kế hoạch sao lưu và khôi phục cho toàn bộ website được hoàn thiện và được Oxfam nghiệm thu.
 • Toàn bộ source code được bàn giao cho Oxfam.

1.3. Thời gian hoàn thành: 03 tháng từ thời điểm ký hợp đồng (dự kiến từ tháng 8/2022)

1.4. Kinh nghiệm

 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm thiết kế và xây dựng trang web. Kinh nghiệm xây dựng các trang web, nền tảng liên quan đến xúc tiến thương mại, đào tạo trực tuyến là một lợi thế.
 • Nắm bắt tốt những xu hướng thiết kế mới nhất, trong thiết kế đồ họa, trang web, mạng xã hội,…
 • Có khả năng thiết kế sản phẩm sáng tạo, đẹp mắt, dễ sử dụng
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Đơn vị quan tâm gửi hồ sơ đề xuất tiếng Việt (hoặc song ngữ Việt-Anh) qua email hr.vietnam@oxfam.orgvới tiêu đề “SFV Export: Website development” trước 17h00 ngày 5/8/2022.

Hồ sơ đề xuất bao gồm:

 • Hồ sơ năng lực của đơn vị, trong đó liệt kê kinh nghiệm và các dự án thiết kế trang web đã từng thực hiện;
 • Hồ sơ sản phẩm (ít nhất 03 trang web) đã hoàn thiện có liên quan/tương tự yêu cầu tại hồ sơ này;
 • Đề xuất kỹ thuật đạt được tất cả các mục tiêu dự kiến trong khung thời gian được đề cập, mô tả về cách tư vấn sẽ hoàn thành công việc bao gồm thời gian, phương pháp, nhân sự và phân chia công việc.
 • Phác thảo sơ bộ (Mockup design) của giao diện trang web.
 • Đề xuất ngân sách chi tiết bao gồm: đơn giá, số ngày làm việc, chi phí đi lại (nếu có), các chi phí khác cho từng sản phẩm hoàn thiện, đã bao gồm thuế.

Vui lòng lưu ý, chúng tôi sẽ liên lạc với ứng viên phù hợp để mời tham gia phỏng vấn.