Tư vấn viên cho tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng điều hành nhóm cho các thành viên nhóm CN nòng cốt Hải Phòng và Hồ Chí Minh (hạn nộp 17.09.2021)

Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Xây dựng tài liệu tập huấn (bao gồm: Khung chương trình tập huấn, Chương trình tập huấn, Kế hoạch bài giảng, Tài liệu phát tay cho học viên, Hướng dẫn thực hiện sau đào tạo dành cho học viên và hỗ trợ/giám sát dành cho cán bộ dự án; Đánh giá trước và sau tập huấn...)
  • Triển khai khóa tập huấn trong hai ngày cho tối đa là 18 -25 công nhân nòng cốt tại Hải Phòng.
  • Báo cáo về khóa tập huấn.

Ứng viên cần đáp ứng những tiêu chí sau:

  • Chuyên gia về phát triển cộng đồng.
  • Có kinh nghiệm làm việc với lao động di cư và công nhân, đặc biệt là kinh nghiệm làm viêc và vận hành các nhóm lao động di cư.
  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo cho công nhân.
  • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng tài liệu đào tạo, ưu tiên kinh nghiệm đào tạo có vận dụng phương pháp giảng dậy tích cực.
  • Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, giới và phát triển.

CÁCH ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 17/09/2021, mọi thông tin xin liên hệ với chị Đinh Thị Thu – Cán bộ dự án qua email: thu.dinhthi@lightvietnam.org, SĐT: 0908716777.