Tư vấn nghiên cứu khả thi về công nghệ chế biến rơm rạ thành nguyên liệu giấy/bao bì (hạn nộp 10.12.2021)

Dự án GRAISEA 2 đã và đang cùng nông dân tìm ra những phương thức phù hợp để thúc đẩy việc sử lý rơm rạ sau thu hoạch, một trong những giải pháp được đề xuất là sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu giấy/bao bì. Do vậy, dự án đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn để tiến hành nghiên cứu tính khả thi của việc sử dụng rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp để chế biến nguyên liệu giấy phục vụ việc sản xuất giấy và bao bì…Nghiên cứu dự kiến được thực hiện tại một số tỉnh, thành phố có liên quan, ví dụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang và Hà Nội cũng như một số khu vực trồng lúa ở miền Bắc.

Yêu cầu với nhóm tư vấn:

Nhóm tư vấn cần đạt được các tiêu chí sau đây:

  • Là các chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến- đặc biệt là giấy/các sản phẩm từ giấy, kinh tế/thương mại,  tài chính, môi trường, và các lĩnh vực có liên quan.
  • Có hiểu biết và thực tiễn về bối cảnh văn hoá – kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL/ĐBSH, các vấn đề chung của chuỗi giá trị lúa gạo ĐBSCL, miền Bắc (ĐBSH) .
  • Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về ứng dụng khoa học, công nghệ vào các vấn đề môi trường, sản xuất và đời sống.
  • Có khả năng và uy tín để điều phối sự tham gia của các bên liên quan (các cơ quan địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà bán lẻ, nông dân…) để thu thập thông tin và ý kiến đánh giá.
  • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ và có hiểu biết về cách tiếp cận trong các dự án phát triển là một lợi thế;
  • Cam kết và chuyên nghiệp trong việc đảm bảo tiến độ công việc.

Nộp đề xuất :

Đề xuất dự án bao gồm:

  • Đề xuất kỹ thuật (bao gồm phương pháp nghiên cứu phù hợp do tư vấn đề xuất trong bối cảnh dịch Covid); Kế hoạch triển khai hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu nói trên trong thời gian quy định.
  • Bảng ngân sách chi tiết.
  • Sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm làm việc liên quan của tư vấn

Cách ứng tuyển:

Tư vấn vui lòng gửi đề xuất tiếng Việt qua email HR.Vietnam@oxfam.org với tiêu đề “GRAISEA 2 Tái chế rơm rạ"

Hạn nộp: trước 17h00 ngày 10/12/2021