Tư vấn Lồng ghép giới

Mục tiêu nhiệm vụ

Xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn Lồng ghép giới phù hợp với thực tế triển khai và nguồn lực của dự án dựa trên kết quả đánh giá, phân tích, xác định những cơ hội lồng ghép giới trong các hoạt động dự án.

Phạm vi công việc

  • Thảo luận, tham vấn với nhóm triển khai dự án và đối tác, đối tượng mục tiêu của dự án tại các tỉnh để đánh giá và phân tích các khoảng trống về giới & cơ hội lồng ghép giới trong các hoạt động liên quan.
  • Xây dựng một kế hoạch & hướng dẫn lồng ghép giới phù hợp với thực tế triển khai và nguồn lực của dự án

Kế hoạch làm việc dự kiến

Tư vấn sẽ thực hiện công việc dự kiến từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2023.

Ngân sách

Ngân sách tối đa cho gói tư vấn này là 3,000 EUR.

Yêu cầu

· Tối thiểu có bằng Thạc sĩ về một trong các lĩnh vực như giới, phát triển cộng đồng, xã hội học, nhân chủng học, …

· Có kiến ​​thức sâu về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới

· Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm về phân tích giới, lồng ghép giới trong chuỗi giá trị nâng cao năng lực và quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hoặc các dự án liên quan đến giới

· Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan và cộng đồng tại địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc là một lợi thế

· Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức và/hoặc các dự án phát triển

Cách thức ứng tuyển

Tư vấn quan tâm vui lòng nộp Hồ sơ ứng tuyển bằng tiếng Việt theo hướng dẫn ở phía dưới.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  • Đề xuất kỹ thuật đạt được tất cả các mục tiêu dự kiến trong khung thời gian được đề cập, mô tả về cách thức hoàn thành công việc bao gồm thời gian, phương pháp và bất kỳ ý tưởng ban đầu nào khác.
  • Đề xuất ngân sách chi tiết bao gồm: phí tư vấn và các chi phí liên quan để hoàn thành nhiệm vụ, đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và/hoặc thuế giá trị gia tăng (ghi rõ số ngày làm việc và mức phí tư vấn).
  • Sơ yếu lý lịch (CV) và/hoặc hồ sơ liệt kê các dự án/công việc liên quan của tư vấn.
  • Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email tới: HR.Vietnam@oxfam.org với chủ đề “Tên ứng viên_Tư vấn Lồng ghép giới”

Thời hạn nộp hồ sơ: 05/03/2023

Chúng tôi chỉ liên lạc với những ứng viên được lựa chọn tham gia phỏng vấn.