Tư vấn làm nội dung bản tin - các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật – phát triển ngành rau qua gia vị (hạn nộp 30.06.2022)

Nội dung công việc:

  • Đánh giá Năng lực cung ứng của Việt Nam ( diện tích, sản lượng): Rau,  Quả , Sản phẩm chế biến, gia vi
  • Chuỗi giá trị rau quả xuất khẩu của Việt Nam (khâu đầu vào, khâu sản xuất, thu mua chế biến thương mại)
  • Tổng hợp thông tin về các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu rau quả, gia vị sang TT EU
  • Chính sách của Việt Nam liên quan đến phát triển ngành rau quả gia vị
  • Chính sách của Việt Nam liên quan đến quy hoạch ngành rau quả gia vị

Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan
  • Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu

Ứng tuyển:

Tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  • Hồ sơ (CV) của tư vấn/nhóm tư vấn liệt kê các kinh nghiệm liên quan;
  • Bản thuyết minh báo cáo chi tiết.

Ban Quản lý sẽ lựa chọn tư vấn dựa trên đánh giá hồ sơ (CV) và bản thuyết minh chi tiết của tư vấn.

Cách ứng tuyển:

Tư vấn vui lòng gửi đề xuất tqua email ngadt@vcci.com.vn với chủ đềỨng tuyển tư vấn làm bản tin dự án SFV - Export trước 17h00 ngày 30/06/2022.