Tư vấn làm animation (hạn nộp 27.05.2022)

Downloads: 

Nội dung công việc:

Tư vấn/nhóm tư vấn sẽ được yêu cầu:

 • Tiến hành đánh giá dựa trên các thông tin sẵn có để hiểu các mục tiêu, thể lệ tham dự cuộc thi;
 • Phát triển kế hoạch làm việc, bao gồm đề xuất ý tưởng, kịch bản video, …;
 • Thực hiện lên ý tưởng & dựng clip animation theo kế hoạch đã được duyệt;
 • Chỉnh sửa sản phẩm theo yêu cầu của Oxfam;
 • Tư vấn bàn giao lại toàn bộ file video cuối cùng cho Oxfam muộn nhất vào ngày 30.5.2022.

Yêu cầu sản phẩm

 1. Một kế hoạch làm việc được Oxfam phê duyệt bao gồm lên ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, và đề xuất ngân sách.
 2. Sản xuất 01 clip animation:
 • Mục đích: Giới thiệu thể lệ cuộc thi và hướng dẫn cách tham gia cuộc thi.
 • Thời lượng: 1:30 – 2 phút, chất lượng HD.

 3.  Yêu cầu về hình ảnh:

 • Đơn giản, gần gũi, thân thiện với bà con nông thôn.
 • Cần thể hiện theo cách dễ hiểu nhất.
 • Phù hợp với đối tượng chính của dự án là các tổ nhóm sản xuất lúa gạo và người dân, đặc biệt tập trung vào phụ nữ.

Phạm vi công việc:

Tư vấn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Đọc tài liệu dự án để chuẩn bị kể chuyện.
 • Chuẩn bị kịch bản.
 • Làm việc với Oxfam để thống nhất về mặt hình ảnh.
 • Hậu sản xuất.

Yêu cầu kinh nghiệm:

 • Có hồ sơ và kinh nghiệm tốt trong kể chuyện và làm phim và hoạt hình, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển.
 • Nắm bắt tốt với tất cả các xu hướng hình ảnh mới nhất.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế.
   

Ứng tuyển:

Tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • Hồ sơ (CV) của tư vấn/nhóm tư vấn liệt kê các kinh nghiệm liên quan;
 • Đề xuất ngân sách chi tiết bao gồm: phí tư vấn, chi phí đi lại, các chi phí khác cho một sản phẩm hoàn thiện, đã bao gồm thuế (ghi rõ số ngày làm việc yêu cầu và mức phí tư vấn).
 • Nếu tư vấn ứng tuyển đã từng thực hiện công việc tương tự, vui lòng gửi Oxfam sản phẩm và giải thích rõ quá trình hoàn thiện sản phẩm.
 • Oxfam sẽ lựa chọn tư vấn/nhóm tư vấn dựa trên báo giá và tính sáng tạo trong đề xuất mà tư vấn/nhóm tư vấn ứng tuyển đưa ra. Tư vấn/nhóm tư vấn ứng tuyển vui lòng trình bày báo giá/đề xuất của mình một cách toàn diện, rõ ràng và dễ hiểu.

Cách ứng tuyển:

Tư vấn vui lòng gửi đề xuất tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) qua email HR.Vietnam@oxfam.orglan.nguyentrinh@oxfam.org với chủ đề: “GRAISEA 2 Animation WEE series” trước 17h00 ngày 27/5/2022