Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp thực hiện chiến dịch truyền thông cấp quốc gia về bình đẳng giới tại nơi làm việc (hạn nộp 22.10.2021)

Các công việc của Nhóm tư vấn :

 • Nghiên cứu các tài liệu về nhóm đích của campaign, mục tiêu chương trình
 • Thực hiện nghiên cứu trực tiếp với nhóm đích nếu cần thiết: Thảo luận nhóm tập trung, Thảo luận với Mnet
 • Xây dựng và chỉnh sửa chiến dịch truyền thông cùng với Oxfam và Mnet
 • Thiết kế hình ảnh truyền thông, slogan, và các nội dung chính của chiến dịch
 • Thực hiện chiến dịch
 • Viết báo cáo chiến dịch

Năng lực yêu cầu:

 • Nhóm Tư vấn cần đáp ứng những tiêu chí sau:
 • Có kinh nghiệm được chứng minh trong việc thiết kế và triển khai chiến dịch truyền thông trên các kênh truyền thông đa dạng. Đề nghị các đơn vị tư vấn nộp hồ sơ năng lực có bằng chứng về kinh nghiệm này.
 • Ưu tiên có hiểu biết tốt về lao động di cư, quyền lao động và chính sách pháp luật lao động trong nước và quốc tế; đồng thời có hiểu biết về Mạng Hành động vì lao động di cư Mnet và các tổ chức thành viên, các đối tượng đích của dự án.
 • Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về bình đẳng giới BĐG và kỹ năng truyền thông sáng tạo cho công nhân

Nộp hồ sơ:

Nhóm tư vấn quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Email bày tỏ sự quan tâm và mức phí tư vấn mong đợi.
 • Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của nhóm tư vấn

Hạn cuối nhận hồ sơ: 10h ngày 22/10/2021 tại địa chỉ email của Đinh Thị Thu: thu.dinhthi@lightvietnam.org, SĐT 0908 716 777

Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ.