Tư vấn cho tập huấn về tổ chức đại diện người lao động và vai trò của các tổ chức CSO trong việc hỗ trợ các tổ chức đại diện người lao động (hạn nộp 28.09.2021)

Tư vấn được đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Rà soát các quy định liên quan trong BLLĐ 2019 về TCĐDNLĐ và dự thảo Nghị định có liên quan đến tổ chức đại diện người lao động.
 • Xây dựng chương trình, tài liệu và tập huấn 2 ngày cho các tổ chức CSO
 • Phối hợp với M.net/SDRC lên kế hoạch khảo sát nhanh nhu cầu của các CSO trong việc thực hiện hổ trợ công nhân thực hiện việc thành lập TCĐDNLĐ.
 • Viết báo cáo tập huấn và xây dựng chương trình tập huấn cho CSO/Mnet dựa trên nội dung tham khảo và khảo sát nhu cầu của CSO.

Sản phẩm đầu ra:

 • Chương trình tập huấn, file trình bày và báo cáo tập huấn.
 • Báo cáo khảo sát nhanh đánh giá nhu cầu của các CSO và chương trình tập huấn cho CSO dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu.

Yêu cầu đối với tư vấn:

 • Có bằng Thạc sỹ trở lên và ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan như luật, lao động, công đoàn bao gồm Luật quốc tế và Luật Việt Nam
 • Có kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật nói chung, đặc biệt là pháp luật liên quan đến lao động, công đoàn Hiến pháp 2013, Bộ luật lao động năm 2012, Bộ luật Lao động 2019, Luật công đoàn và các luật quốc tế liên quan đến quyền và tổ chức đại diện.
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm liên quan đến việc thực thi chính sách pháp luật lao động trên thực tế, đặc biệt là vấn đề tổ chức đại diện ở cả quốc tế và Việt Nam.
 • Đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc vận động chính sách, xây dựng khuyến nghị sửa đổi và bổ sung chính sách, pháp luật
 • Kỹ năng viết và trình bày tốt.

CÁCH ỨNG TUYỂN

Tư vấn nhóm và cá nhân quan tâm xin vui lòng gửi kế hoạch, CV và đề xuất mức phí tư vấn về cô Phan Thị Mỹ Nhung, trước ngày 28/9/2021 qua email: phannhung.sdrc@gmail.com điện thoại: 0913.424.177