Tư vấn biên soạn nội dung, giảng dạy và huấn luyện DNNVV ngành hàng rau, quả, gia vị tuân thủ và đạt chứng nhận Fairtrade (hạn nộp 15.07.2022)

SẢN PHẨM CÔNG VIỆC

 • Báo cáo đánh giá năng lực và nội dung hỗ trợ cần thiết cho DNNVV và nhà cung cấp của họ để tuân thủ Fairtrade. Số lượng dự kiến: 06 doanh nghiệp, 3 nhà cung cấp/doanh nghiệp.
 • Tài liệu giảng dạy cho DNNVV xuất khẩu ngành hàng rau, quả, gia vị về chứng nhận Fairtrade. Tài liệu nộpcho dự án bằng bản in cứng và bản mềm trên USB hoặc ổ cứng bằng tiếng Việt. Bộ tài liệu chuẩn có thể sử dụng cho hình thức học trực tiếp hoặc chuyển soạn thành tài liệu học trực tuyến (video, bài trình bày,…) trên các nền tảng như Zoom, Skype, website của dự án và các nền tảng đào tạo trực tuyến khác.
 • Giảng dạy 6 ngày cho DNNVV do dự án tổ chức về chứng nhận Fairtrade, trong đó có 3 ngày đào tạo khóa cơ bản (1 ngày/khóa); 3 ngày khóa nâng cao
 • Hoàn thành các gói tư vấn chuyên sâu/huấn luyện cho DNNVV để tuân thủ và đạt được chứng nhận Fairtrade. Dự kiến cho 6 DNNVV và nhà cung cấp của doanh nghiệp. Dự kiến 10 ngày/ 1 DNNVV và các nhà cung cấp của họ
 • 4-5 doanh nghiệp được hỗ trợ để hoàn thiện thủ tục được cấp chứng nhận Fairtrade.

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM

 • Chuyên gia tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm về việc giảng dạy/tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn và đánh giá nội bộ để đạt chứng chỉ Fairtrade;
 • Có kỹ năng giảng dạy, tư vấn trực tiếp cho DNNVV, hợp tác xã, hộ nông dân;
 • Sẵn sàng đi công tác xa, dài ngày, thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn chứng chỉ cho DNNVV ngành hàng rau, quả, gia vị.

THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Thời hạn nộp đề xuất: chậm nhất là 9g00 ngày 15/7/2022 về địa chỉ: Lê Thị Kim Thành, Trung tâm hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, email: thanhltk@vcci.com.vn, ĐT: 0912933834

Các ứng viên có thể ứng tuyển theo cá nhân hoặc theo nhóm. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch mô tả kinh nghiệm làm việc (tối đa 3 trang cho 1 cá nhân) trong đó nêu rõ kinh nghiệm và những công việc tương tự đã thực hiện. Trong trường hợp ứng tuyển theo nhóm thì nêu rõ vị trí phân công cho từng thành viên.
 • Thư ứng tuyển (cá nhân/nhóm);
 • Đề xuất thực hiện gồm: đề xuất kỹ thuật và tài chính.